Parvis Emad – Teknoloji ve Güç İstenci Sorunu

Parvis Emad – Teknoloji ve Güç İstenci Sorunu

İstenç -> Teknik

İstemenin temel kendi kendini gösteren görünme yolları, hesaplama ve düzenlemedir.

Bu, Nietzsche’yi yorumlama girişiminde izlenecek tek uygun yol, Varlık ve Zaman’ın temel deneyiminden yola çıkarak düşünmektir. Bu deneyim, metafizik olarak adlandırılan biricik (yolda) olayda artarak süregelen hayrete dayanır.

Bu deneyim, metafizik olarak adlandırılan bir olaya doğru artarak süregelen bir çekilmeye dayanır.

Düşünceye Çağıran : Yurt Müdaafası
Hazırlayan: Ahmet Aydoğan
Say Yayınları, Nisan 2010