Parmenides Kimdir, Hayatı, Felsefesi, Hakkında Bilgi

30

PARMENİDES (İÖ 540- ?)

Eski Yunan, filozof. Elea Okulu’nun kurucusudur, yalnız “Bir Varlık”ın bulunduğunu, değişmenin duyulardan kaynaklanan bir yanılma olduğunu ileri sürmüştür.

Güney İtalya’da Elea kentinde doğdu, oldukça ileri bir yaşta, aynı kentte öldü. Pyres adlı bir Yunan’ın oğludur. Bir süre Güney İtalya’da kalan filozof Ksenophanes’in öğrencisi olmuş, yönetim işlerinde görev almış, toplum düzenini güçlendirmek için birtakım yeni yasaların yürürlüğe konmasını sağlamıştır. Diogenes Laertius’un belirttiğine göre, Parmenides, 69. Olimpiyat yılında (504-501) en parlak çağını yaşamıştır. Platon ise Parmenides, Theaite-tos ve Sofistes adlı yapıtlarında, ondan söz ederek, Atina’ya geldiğini, genç Sokrates’le görüştüğünü, o yıllarda 65 yaşlarında olduğunu, Zenon’un ise 40 yaşında bulunduğunu yazmaktadır. 490-430 arasında yaşayan Zenon’un, Parmenides’in öğrencisi olduğu dönem 79. Olimpiyat (464-461) yılındadır. Parmenides’in düşünceleri, ondan kalan, uzunca bir şiirden öğrenilmektedir.