Paracelsus

27

Paracelsus
(1493-1541)

Paracelsus için felsefe bir tür
doğa-bilimdir. Doğa-üstü güçlere yer veren bir metafizik kurguladı. Ona göre doğa
canlıdır ve tanrısal güçlerle –ruhlarla doludur.

Her varlık türünün kendine özgü bir ruhu
olsa da doğanın da bir bütün olarak genel ve kapsayıcı bir ruhu ya da güç odağı
vardır. Paracelsus buna “vulcanus” adını
vermektedir. Doğayı makrokosmos olarak ele alan Paracelsus’a göre insan
mikrokosmostur. Doğayı anlamak isteyen kişi insanı anlamaya çalışarak işe
başlamalıdır. İnsanın ruhunu archeus olarak
adlandırır. Hastalık, archeus’un yabancı güce bağlanması, yabancı bir gücün
etkisi altına girmesinden dolayıdır. İyileşmesi için de bu güçlerle mücadele
etmek gerekir. Bunun için Paracelsus gizemlerle, büyücülükle ilgilenmiştir.

Evren ruhu (vulcanus)
her şeyde olduğuna göre bütün hastalıkları iyi edebilecek bir ilaç olmalıdır.
Paracelsus buna “taş” adını verir. Bu taşı bulabilmek için hayatı boyunca
deneyeler, büyüler yapar.

Modern
Felsefe I

Prof. Dr. Sara Çelik

Anadolu Üniversitesi Yayınları, Yayın No:
2588

Haziran 2012, Eskişehir