Tarihi Eserler

Panteon Pantheon (Tarihi Eserler)

Tarihi-eserler-3/pantheon_2″ 315″ 240″ Panteon (Latince Pantheon)

İlk önce tanrılara ithaf edilmiş bir putperest tapınağı, daha sonra ise Hıristiyanlar’a ait bir kilise olan Pantheon, genellikle klasik mimari umumun kusursuz örneği kabul edilir. Bunun en büyük nedeni kilisenin oranlarıdır (yüksekliği ve çapı birbirine eşittir). Ayrıca, eskilerin pronaos olarak adlandırdığı dikdörtgen bir sundurması olan (sundurmanın tepesinde üçgen bir alınlık bulunmaktadır) dairesel yapı (yani rotunda), değişik şekilleri ve biçimleri zarif bir şekilde birleştirmektedir. Herşeyin ötesinde Pantheon’un muazzam kubbesi, dünya çapında prototip olarak kabul edilecek önemli bir mimarlık ve mühendislik ustalığının simgesidir.
Tarihi-eserler-3/pantheon_1″ 311″ 206″ Panteon (Latince Pantheon, Yunanca “tüm tanrıların tapınağı” anlamına gelen Πάνθεον Pantheon, kelimesinden gelir) ilk olarak Antik Roma’nın tüm tanrıları için tapınak olarak inşa edilmiş bir yapıdır. Panteon kavramı bugün içinde meşhur kimselerin gömülü olduğu anıtlar için kullanılır. Tüm Roma yapıları içinde en iyi korunmuş olanı ve muhtemelen de dünyada döneminin en iyi korunmuş binasıdır. Tarih boyunca hep kullanılmıştır. Günümüze kalan binanın tasarımı genellikle Trajan’ın mimarı Şamlı Apollodorus’a atfedilir ancak imparator Hadrianus veya onun mimarlarına ait olması muhtemeldir. 7. yüzyıldan bu yana Hıristiyan kilisesi olarak kullanılan Panteon Roma’daki en eski kubbeli binadır
Tarihi-eserler-3/pantheon_3 .

İlgili Makaleler