Çiğ süt emmiş Nedir Ne Demek, Anlamı, Hakkında Bilgi

Çiğ süt emmiş nedir? Bk. insanoğlu çiğ süt emmiş

Efilemek Nedir? Efilemek Anlamı ve Hakkında Bilgi

Sözlüklerde geçen anlamı : 1.

Jacques Cartier Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

CARTIER, Jacques (1491-1557) Fransız, denizci. Kuzey Amerika kıyılarını araştırmış ve bu topraklara Kanada adını vermiştir. 1491’de Bretanya’daki St. Malo’da doğdu, 1 Eylül 1557’de aynı yerde öldü....

Başına güneş geçmek Nedir Ne Demek, Anlamı Hakkında Bilgi

Başına güneş geçmek nedir? Güneş çarpmak

Emdr Nedir? Emdr Anlamı ve Hakkında Bilgi

Emdr nedir? EMDR- Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme- savaş stresi, taciz, doğal afetler veya çocukluk döneminde yaşanan üzücü olaylar gibi rahatsız edici yaşam...

Gustav Cohn Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

COHN, Gustav (1840-1919) Alman, iktisatçı. Kürsü Sosyalistleri’ nin temsilciierindendir. 12 Aralık 1840’ta Marienwerder’de doğdu. 17 Eylül 1919’da Göttingen’de öldü. 1866’da Leipzig Üniversitesi’nde doktora yaptıktan sonra iki...

Azmetmek Nedir Ne Demek, Anlamı Hakkında Bilgi

Sözlüklerde geçen anlamı : "azmetmek" ne demek?1. Bir işteki engelleri yenmeye karar vermiş olmak, vazgeçmemek Cümle içinde kullanımı Siz yanılıyorsunuz. Ben, evlenmeğe...

Rızık-Rızk Nedir, Ne Demektir, Anlamı Kısaca Sözlük Anlamı

Rızk (ar. i. ç. erzâk)Canlıların kendisi ile beslenip barındığı şeyler; Allah tarafından canlıların geçimi, beslenmesi, yiyip içmesi, istifade etmesi için yaratılmış şeyler.Ehl-i Sünnet...

İbn Ebi Useybia Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

İBN EBÎ USAYBİ’A (1198-1270) Arap hekim ve biyografi yazarı. İslam tıp bilginlerini konu alan biyografi yapıtıyla tanınmıştır. Kahire’de doğdu. Serhad’da öldü. Babası el-Kasım ünlü bir...

Rol Nedir? Tanımı (Sosyal Bilimler)

  ROL Belirli bir konumda bulunan herhangi bir kişiyi karakterize etmesi beklenen isteklerin, hedeflerin, inançların, duyguların, tutumların, değer yargılarının ve hareketlerin hepsine rol denir. Roller, belirli...

KORELASYON NEDİR

  Şimdiye kadar tek bir psikolojik kavramın nasıl ölçüleceğini gördük. Ama psikolo­ji tek tek kavramlardan ziyade kavramlar arasındaki ilişkilerle ilgilenir ve kavram­lar arasındaki düzenli ilişkileri...

Disiplin Nedir? Disiplin Anlamı ve Hakkında Bilgi

Disiplin nedir? Kanunlara ve kurallara uyma, görevini aldığı ve yaptığı işi nizam intizam içinde istenildiği gibi yapma Disiplin Latince; öğretmek, terbiye etmek demek olan...

Semi Nedir, Ne Demektir, Anlamı Esmaül Hüsna’da Semi

Semî (ar.s.)Esmâ-i Hüsnâ'dan (Allah'ın güzel isimlerinden) biri olup, her şeyi hakkıyla işiten, duyan demektir. Kur'ân-ı Kerîm'de hepsi de, Allah hakkında olmak üzere 47 âyette...

Sevgi Nedir, Sevgi Ne Demektir, Sevgi Tanımı,

Sevgi Sevgi, sözlüklerde "İnsanı bir şeye ya da bir kimseye karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermeye yönelten duygu"olarak tanımlanırsa da, bu tanımın yetersiz ve yüzeysel...

Anna Karenina Tolstoy (Konusu, Özeti, Karakterleri)

remote/anna-karenina Anna Karenina Ünlü Rus edebiyatçı Lev Tolstoy'un, Rus Habercisi adlı dergide 1873-1877 yılları arasındaki döneminde, bölümler halinde yayınlanmış ünlü romanı Anna Karenina, realist...

Salvele Nedir, Ne Demektir, Salvele Duası, Anlamı

Salvele (ar. i.)Özellikle Hz.Muhammed (s.a.v.)'e ve genellikle onun ev haikına ve ashabına salât ve selâm cümlelerini ifade etmek üzere kullanılabilen bir tâbirdir.Duâların, başında...

ANTROPOLOJİNİN YÖNTEMİ VE ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ

ANTROPOLOJİNİN YÖNTEMİ VE ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Nomotetik yaklaşım: Genel bir ilkeye ya da yasaya yönelik bilgi üretimi ya da verilerin ve bulguların bu amaçla değerlendirildiği yaklaşımdır. Idyografik...

Semiyyat Nedir, Ne Demektir, Anlamı

Sem'iyyat (ar. s.)İşitilmekle öğrenilebilen, nakle bağlı konular manâsını ifade etmektedir.Özellikle Kelâm ilminde bir ıstılah olarak kullanılmaktadır. Kelâm ilminin ana bölümlerinden birini teşkil eden sem'iyyât,...

İnterfaz Nedir, İnterfaz Evresi Nedir, Özellikleri, Hakkında Bilgi

İnterfaz, bölünmüş bir hücrenin, yeniden bölünmek için geçirdiği bir hazırlık evresidir. Ökaryot hücrelerin yaşamının en uzun evresidir. Örneğin, insan deri hücresi bir günlük...

Anımsatmak Nedir Ne Demek, Anlamı Hakkında Bilgi

Sözlüklerde geçen anlamı : "anımsatmak" ne demek?1. Birisinin unuttuğu bir şeyi aklına getirtmek, hatırlatmak. 2. Birinin bir şeyi unutmamasını sağlamak, uyarmak...

DEMOKRASİ

  DEMOKRASİ   Egemenlik haklarının halka ait olduğu siyasî sistem ve yönetim şekli. Yunancadan gelen ke­limenin demos (halk),kmtos (yönetim) etimo­lojik anlamı korunmuş olmakla birlikte, baş­tan beri aristokrasiye muhalif grupların siyasî...

Ellenmiş dillenmiş Nedir? Ellenmiş dillenmiş Anlamı ve Hakkında Bilgi

Sözlüklerde geçen anlamı : "ellenmiş dillenmiş" ne demek?1. İffetsizliği yayılmış (kadın)

Ana Dili Şiiri Bahtiyar Vahabzade Şiirleri

Ana Dili Dil açanda ilk defa 'ana' söylerik biz 'Ana dili' adlanır bizim ilk dersliyimiz İlk mahnımız laylanı anamız öz südüyle İçirir ruhumuza bu dilde...