Özel Din Sosyolojileri

Sosyoloji de olduğu gibi din sosyolojisi de uzmanlaşmış alt dallara ayrılmıştır.

Bütün dinlerin sosyolojik incelemesini kendine konu edinen genel din

sosyolojisi ile yalnız bir dine ait sosyolojik konuları ele alan özel din sosyolojileri

vardır.

Genel din sosyolojisi, konu, yöntem, teorik temellerin araştırılmasının

yanı sıra, bütün dinlerin din ve toplum ilişkileri ve etkileşimi bağlamında

inançları, pratikleri, grupları ve örgütlenmelerinin genel ve karşılaştırmalı

incelemesini yaparken, özel din sosyolojileri, belli bir dinin, dini grubun,

doğuş, gelişim ve örgütlenmeleri ile oradaki dini sosyal olayları araştırma ve

açıklamayı kendine konu edinmiştir. Örneğin, Hıristiyan din sosyolojisi,

Yahudi din sosyolojisi, İslam din sosyolojisi vb.

Ernst Troeltsch’in “Hıristiyan Kilise ve Gruplarının Toplumsal Öğretisi”

(1912), Jean–Paul Charnay’ın “İslam’ın Dini Sosyolojisi” (1977), İlyas Ba–

Yunus, Ferit Ahmet’in “İslam Sosyolojisi: Bir Giriş” (1985), Yümni Sezen’in

“İslam’ın Sosyolojik Yorumu” (2000) adlı çalışmaları özel din sosyolojilerine

örnek olarak verilebilir.