Özdemiroğlu Osman Paşa Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Hakkında Bilgi

28

OSMAN PAŞA [Özdemiroğlu] (1527-1585)

Osmanlı sadrazamı. Habeşistan, Dağıstan ve Kafkasya’ya başarılı seferler yapmıştır.

Mısır’da doğdu, 30 Ekim 1585’te Tebriz’de (bugün İran’da) öldü. Sana ve Habeşistan (bugün Etiyopya) fatihi Özdemir Paşa’nın oğludur. Çocukluk ve gençliği Kızıldeniz,Hint Okyanusu ve Habeşistan’ da geçti. Genç yaşta Mısır sancakbeylerinden oldu. 1561’de Mısır emîrü’l-haclığını üstlendi. Babasının ölümüyle boşalan Habeşistan beylerbeyliğine getirildi. Yeniden düzenlediği ordusuyla Portekiz İmparatoru Minas’ı Nisan 1562’de Enderta’da yenerek Habeşistan’ı Osmanlı Devleti’ne kesin olarak bağladı. Func Arap sultanlığına karşı Sevâkin Kalesi’ni yaptırarak burayı ayrı bir sancak durumuna getirdi.

Bu süre içinde Habeşistan’da düzenli bir yönetim kurmayı başardı. İdari yetkiler konusunda Mısır Beylerbeyi Koca Sinan Paşa’yla anlaşamayınca azledildi. 1567’de Yemen’deki ayaklanmayı bastırdı. 16 Ocak 1568’de Yemen beylerbeyliğine atandı. Ancak  Yemen Serdarı Koca Sinan Paşa tarafından görevden alınması üzerine İstanbul’a gitti. 1570’te Kıbrıs’ın fethine katıldı ve Lala Mustafa Paşa’nın da desteğiyle Diyarbakır beylerbeyi oldu.

Lala Mustafa Paşa’nın 1578’deki İran seferi sonunda vezirlik rütbesiyle Şirvan Eyaleti’nin yönetimi kendisine bırakılan Osman Paşa, 1578-1583 arasında Dağıstan ve Kafkasya’da başarılı idari ve askeri çalışmalarda bulundu. Ereş, Şemâhı ve Bakû kalelerini savunarak Demirkapı’yı üs yaptı. Hazar Denizi’nde ilk Osmanlı donanmasını kurarak savunmayı güçlendirdi. Mayıs 1583’te Kaçarlı İmam Kulu ile yaptığı ünlü Meşaleler Savaşı’m kazanarak 1578’den beri süren Osmanlı-Iran Savaşı’nı Osmanlılar lehine sonuçlandırdı. III.Murad’ın buyruğu üzerine 1584’te Kırım’a geçerek başına buyruk davranan II.Mehmed Giray’ın yerine II.İslam Giray’ı Kırım hanı yaptı. Aynı yıl İstanbul’a gitti. Fethettiği 17 kalenin anahtarını kendisine veren III.Murad tarafından 28 Temmuz 1584’te sadrazamlığa getirildi. Bir süre sonra İran serdarlığı verilerek yeniden sefere çıkan Osman Paşa, Eylül 1585’te Tebriz’i Osmanlı topraklarına kattı. Kısa süre sonra hastalanarak öldü ve Diyarbakır’daki türbesine gömüldü.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi