Özdemir Asaf Kimdir, Kısaca Hayatı, Eserleri, Edebi Kişiliği, Hakkında Bilgi

ÖZDEMİR ASAF (1923-1981)

Türk, şair. Etkili bir duyarlık ve düşünce evreninden kaynaklanan, biçim ve içerik bakımından kendine özgü şiirleriyle tanınmıştır.

11 Haziran 1923’te Ankara’da doğdu, 29 Ocak 1981’de İstanbul’da öldü. Asıl adı Halit Özdemir Arun’dur. İlk ve ortaöğreniminin bir bölümünü Galatasaray Lisesi’nde yaptı. 1943’te Kabataş Lisesi’ nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesinde önce Hukuk Fakültesi’ne, sonra İktisat Fakültesi ve Gazetecilik Enstitüsü’ne devam ettiyse de 1947’de yükseköğrenimini yarıda bıraktı. Bir süre sigorta prodüktörlüğü yaptı. Zaman ve Tanin gazetelerinde çevirmen olarak çalıştı. 1951’de Sanat Basımevi’ni kurarak matbaacılık yaşamına girdi. Kendi şiir kitaplarını bastı. 1955’te Yuvarlak Masa Yayınları’nı kurdu.

İkilikler ve dörtlüklerden oluşan ilk şiirlerinde yoğun bir söyleyiş özelliği göze çarpar. İnsan toplum ilişkilerine yönelik temaları konu edinerek düşündürücü bir şiir evreni kurmuştur. Duygu ve düşünce yoğunluğuyla birlikte, alay ve taşlama şiirine egemen olan öğelerdir. İnsan ilişkilerinin toplumsal ve bireysel yanlarını sen ben ikileminde vermiştir. Çok kullandığı sevgi, ayrılık, ölüm temaları, son dönem şiirlerinde giderek yerlerini kaçış ve umutsuzluğun tedirginliğine bırakmıştır.

Şiirin bir görüşü yansıtması, bir iletisinin olması düşüncesinden yola çıkmıştır. Yuvarlağın Köşeleri kitabında şiirin ve yazarın işlevi konusundaki görüşlerini dile getirmiştir. Batı şiiri ve geleneksel Türk şiirinden yararlanarak verdiği bileşim sanatını zenginleştirip geliştirmiştir.

•    YAPITLAR (başlıca): Dünya Kaçtı Gözüme, 1955; Sen Sen Sen, 1956; Bir Kapı Önünde, 1957; Yuvarlağın Köşeleri, 1961; Yumuşaklıklar Değil, 1962; Nasılsın, 1970; Çiçekleri Yemeyin, 1975; Yalnızlık Paylaşılmaz, 1978; Benden Sonra Mutluluk, (ö.s.), 1984.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi
vikipedi