Otto von Bismarck Kimdir, Hayatı, Eserleri, Dönemi, Hakkında Bilgi

63

BISMARCK, Otto von (1815-1898)

Alman devlet adamı. Alman birliğinin kurucusu ve Alman İmparatorluğumun ilk başbakanıdır.

Otto Eduard Leopold Fürst von Bismarck, 1 Nisan 1815’te Brandenburg’da Schonhausen’de doğdu, 30 Temmuz 1898’de Friedrichsruh’ta öldü.

Prusya’da Junker denilen zengin toprak aristokrasisinden muhafazakâr bir ailenin çocuğuydu. Gençlik yılları sürekli düellolar ve fazla başarılı olmayan bir öğrenim hayatı ile geçti. Liseyi Berlin’de bitirdi. Hukuk öğrenimi için önce Göttingen’e daha sonra Berlin’e gitti. 1835’de Berlin Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdikten sonra bir yıla yakın mahkeme kâtipliği yaptı. Ama, her günü bir ötekine benzeyen büro işlerine fazla dayanamadı ve askerliğini yaptıktan sonra baba toprağına dönerek kendini kardeşi ile birlikte çiftliklerinin yönetimine verdi.

Bismarck’m coşkun ve hırçın karakteri 1843’ten sonra durulmaya başlamıştı. Bunda ileride evleneceği Juhannavon Puttkamer ve kadının ailesinin bağlı olduğu Pomeranya’mn muhafazakâr ve dindar çevrelerine girmesinin büyük rolü olmuştur.

1847’de yerel meclise giren Bismarck, siyasi yaşama atılmış oluyordu. Bütün Avrupa’yı sarsan 1848-1849 devrimlerinde koyu muhafazakâr ve monarşi yandaşı tutumuyla dikkatleri üzerine çekti. 1851’de Frankfurt’ta toplanan Federal Meclis’e Prusya temsilcisi olarak katıldı. Burada bulunduğu sürede, Avusturya’nın denetimindeki Alman dünyasının içinde bulunduğu parçalanmış durumu yakından gördü. Alman dünyasının Avusturya’nın egemenliğinden kurtarılması gerektiği kanısına varan Bismarck, bu düşüncesini açıkça söylemekten çekinmedi. Almanya’ nın parçalanmışlığının meclislerde verilen nutuklar ve sonu gelmez toplantılarda harcanan boş sözlerle ortadan kaldırılamayacağını, Avusturya ile bir savaşın kaçınılmaz olduğunu ve Alman Birliği’nin ancak “kan ve demirle” kurulacağını savundu. Ona göre Alman dünyası içinde hem Prusya hem de Avusturya’ya yer yoktu.

Böylece Alman dünyası içinde önderliğin hangi devletçe sürdürüleceği kavgası bu ihtilal yıllarında yeniden ortaya atılmış oluyor, 1740’ta Prusya Kralı Büyük Friedrich’ın başlattığı mücadele alevleniyordu.

Bismarck Kırım Savaşı sırasında (1854-1856) Prusya’nın yansızlığı için mücadele etmiş ve bunda da başarılı olmuştu. Rusya’nın, Avrupa devletleri ile karşı karşıya geldiği bu büyük savaşta, Prusya’nın bu tutumu Rusya tarafından teşekkürle karşılanmıştı. Savaşta Avusturya’nın Rusya’ya karşı düşmanca bir tavır alması, iki devlet arasında uzun yıllar süren dostluğa da son verdi. Bu gelişme Prusya’nın politik durumunu güçlendirdi. Bismarck ilerideki olası Prus-ya-Avusturya mücadelesinde kendi yanında tutmak istediği Rusya’nın dostluğuna bu tarihten sonra daha çok değer vermeye başladı.

Bismarck 1859’da Petersburg’a elçi olarak gönderildi. Burada bulunduğu üç yıl içinde Çarlık Rusya’sının yöneticilerini yakından tanıma fırsatını buldu. Bu arada Prusya’da kralla parlamento arasındaki sürtüşme giderek yoğunlaşıyordu. Anlaşmazlık kralın Prusya ordusunu güçlendirmek istemesi, parlamentonun ise buna yanaşmaması yüzünden çıkmıştı. Bismarck bu sırada kısa bir elçilik göreviyle Paris’te bulunuyordu. Kralla parlamento arasındaki çekişme, kralın tahtan çekilmeye kalkışması aşamasına vardığında, son koz olarak Bismarck başbakanlığa getirildi. (23.9.1862).