Otto Rank Kimdir, Hayatı, Kitapları, Hakkında Bilgi

42

RANK, Otto (1884-1939)

Avusturyalı psikanalist. “Doğum travması” kuramıyla tanınmıştır.

22 Nisan 1884’te Viyana’da doğdu, 31 Ekim 1939’da ABD’nin New York kentinde öldü. Orta sınıftan bir Yahudi aileden gelen ve asıl soyadı Rosenfeld olan Rank’ ın, çocukluğu ve gençliği sıkıntılar içinde geçti. Bir teknik meslek okulunda öğrenim gördü. 1904’te Freud’un yapıtlarını okuyarak çok etkilendi. O yıllarda yazdığı, sanatçının yaratıcılığının ve edebiyatın psikanalitik yorumlarını yaptığı Der Künstler (“Sanatçı”) adlı kitabını okuyan A.Adler, onu Freud’la tanıştırdı. Freud’un beğenisini kazanan Rank, onun evinde yapılan ünlü Çarşamba Toplantıları’na katılmaya başladı. 1906’da Viyana Psikanaliz Demeği’nin sekreterliğine getirildi. Aynı zamanda Freud’un özel sekreterliğini üstlenerek bu işi yaklaşık yirmi yıl sürdürdü. 1907’de yeniden gözden geçirdiği Der Künstler’i yayımladı. Freud’un ısrarıyla Viyana Üniversitesi’nde Alman dili ve edebiyatı bölümünde okumaya başladı. 1909’da yayımladığı Der Mythus von der Geburt des Heldens (“Kahramanın Doğuşu Söylencesi”) ile psikanaliz çevrelerinde ün kazandı. Yazılarında kullandığı Rank adını aynı yıl yasal olarak aldı. 1912’de Avrupa’daki ilk psikanaliz dergileri olan Imago ve Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse ’nin yayın kurullarında yer alarak, o sıralarda psikanaliz hareketini sarsan Jung ve Adler’in eleştirilerine karşı Freud’un görüşlerini savundu. Aynı yıl Lohengrin söylencesi üzerine teziyle doktorasını aldı. Kısa süre sonra tezini Das Inzest-Motiv in Dichtung und Sage (“Şiir ve Söylencede Ensest Motifi”) adıyla genişleterek yayımladı.

I.Dünya Savaşı’nın başlamasından sonra 1915’te, Krakovi’ye giderek 1918’e değin kaldıktan sonra Viyana’ya döndü. Mozart’ın Don Giovannioperasından etkilenen Rank, tarih boyunca çeşitli sanat yapıtlarında, halk öykülerinde ortaya çıktığı haliyle Don Juan söylencesini, Oedipus kompleksi açısından yorumladığı ünlü yapıtı Die Don Juan-Gestalf 1 (“Don Juan Tipi”) yayımladı. 1924’te büyük gürültü koparan, tartışmalara ve sert eleştirilere hedef olan Trauma der Geburt (“Doğum Travması”) adlı kitabı yayımlandı. Aynı yılın Nisan ayında ABD’ye gitti; New York’ta konferanslar verdi, hastalara psikanaliz uyguladı ve sonbaharda Viyana’ya döndü. 1925’te ABD’ye iki gezi daha yapan Rank, kitabına gösterilen sen tepkinin de etkisiyle Viyana’daki çevresini bırakarak 1926’da Paris’e yerleşti ve zamanla psikanalizden koparak farklı bir psikoloji anlayışı geliştirmeye çalıştı. 1927-1929 arası üç ciltlik Grundzüge einer gene-tischen Psychologie yi (“Bir Genetik Psikolojinin Ana-hatları”) yayımladı. 1934’te ABD’ye yerleşti. New York ve Philadelphia’da seminerler düzenledi.