Ana Sayfa Filozoflar Filozof Biyografileri Otto Neurath Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Otto Neurath Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

0

NEURATH, Otto (1882-1945)

Avusturyalı filozof ve toplumbilimci. “Viyana Çevresi” adı verilen öğretinin kurucularındandır. Fizikalizm denen maddeci bir görüş geliştirmiştir.

Viyana’da doğdu, İngiltere’de Oxford’ta öldü. Viyana Üniversitesi’nde felsefe ve toplumbilim öğrenimi gördü. Sonra, felsefeyle ilgili çalışmalarını, mantık ilkelerine dayalı bir Olguculuk’tan esinlenen maddeci öğreti üzerinde yoğunlaştırdı.

Onun geliştirmeyi amaçladığı maddeci öğreti, önermelerin deneyle temellendirilmesi görüşüne dayanır. Fizikalizm adı verilen bu anlayışa göre, kendi bütünlüğü içinde, anlamlı olan her önerme deneyle saptanmalı, temellendirilmelidir. Bu temellendirme-de, başka önermelerden yararlanma gereği vardır. Neurath, “Protokol önermeleri” diye adlandırdığı bu deneysel önermeleri, doğrulamanın temel ölçütü olarak görür. Bu önermelerin tutarlılığı uygulandıkları ve yer aldıkları dizgenin durumuna bağlıdır. Sözgelişi bir algı, algılayan bireyin adı verilerek, herkesçe gözlemlenebilir duruma getirilmelidir.

Neurath’a göre tinsel olarak nitelenen varlık yoktur, bu nedenle her bilim bu tür varlıkları yansıtan kavramlardan arındırılmalıdır. Böylece, bütün bilimler arasında, anlaşma yaratacak bir olanak sağlanabilir.

•    YAPITLAR (başlıca): Wissenschaftliche Weltauffassung: Der Wiener Kreis (R. Carnap ve H.Hahn ile birlikte), 1929, (“Viyana Çevresi: Bilimsel Evren Kavrayışı”); Selected Papers of Otto Neurath, (ö.s.), 1970, (“Ötto Neurath’ın Seçilmiş Yazıları”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi
vikipedi