Otto Bauer Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

34

BAUER, Otto (1881-1938)

Avusturyalı siyaset ve düşün adamı. Avusturya Marxizmi’nin kurucularındandır.

5    Eylül 1881’de Viyana’da doğdu. 4 Temmuz 1938’de Paris’te öldü. Varlıklı bir ailenin çocuğuydu. Hukuk eğitimi gördü. Avusturya Sosyal Demokrat Partisi içinde aktif olarak çalıştı. 1908’de Friedrich Adler ile birlikte Der Kampf (“Mücadele”) dergisini yayımladı. Die Zukunft (“Gelecek”) adlı sosyalist eğitim hareketini başlattı, ikinci Enternasyonalin önde gelen isimleri arasında yer aldı. I. Dünya Savaşı’ndan önce Avusturya Sosyal Demokrat Partisi’ nin parlamento grubunun sekreterliğini yürüttü. Partinin yayın organı olan Arbeiterzeiturıg’u yayımladı. I. Dünya Savaşı sırasında Avusturya-Macaristan ordusunda görev aldı. Rus ordularına esir düştü. 1917’de Şubat Devrimi’nden sonra Petrograd’da, Menşevikler’le ilişki kurdu.

Avusturya’ya döndükten sonra Sosyal Demokrat Parti’nin sol kanadının lideri oldu. 1918-1919 arasında dışişleri bakanı olarak görev yaptı. Avusturya’nın Almanya’ya ilhakını savunan Bauer, 2 Mart 1919’da Almanlarla bir gizli ilhak antlaşması imzaladı. Bu antlaşmanın müttefiklerce kabul edilmemesi üzerine bakanlıktan istifa etti. 1926’da Avusturya Sosyal Demokrat Partisi’nin Linz programını kaleme aldı. 1929-1934 arasında Avusturya meclisinde milletvekilliği yaptı. 1934’te Viyana’daki işçi ayaklanmasının başarısızlığa uğraması üzerine, önce Çekoslovakya’ ya, oradan da, Fransa’ya iltica etti.

Bauer, Kari Renner ve Rudolf Hilferding ile birlikte, “Avusturya Marxizmi” olarak bilinen kuramsal okulun kurucuları arasında yer alır. 1888’de Victor Adler tarafından örgütlenen Avusturya Sosyal Demokrat Partisi içinde bir araya gelen Avusturya Mandstler’i, parti örgütü içindeki görüş ayrılıklarına karcın, teorik düzeyde birleşmişlerdir. Avusturya Mandzmi’nin siyasal kuramcısı Otto Bauer’dir.Bauer’ in siyasal kuramının odak noktalarından biri, milliyetler sorununa ilişkin görüşleri; öteki ise faşizm konusundaki çözümlemesidir.