Öşür (Aşar) Vergisi Nedir?

26

Osmanlı toplumunda tarımda istihdam edilem çiftçilerden alınan ve yıllık ürünün onda biri oranında alınan vergi türüne Öşür (Aşar ) vergisi adı verilir.

>

Osmanlı toplumunda tarımda istihdam edilem çiftçilerden alınan ve yıllık ürünün onda biri oranında alınan vergi türüne Öşür (Aşar ) vergisi adı verilir.

İlgili konular:

  1. Avarız Vergisi (Tekalif-i Örfiye) Nedir?
  2. Haraç Vergisi Nedir?
  3. Çiftbozan Nedir?
  4. Cizye Vergisi Nedir?