Tarihi Eserler

Osmancık Kalesi (Tarihi Mekanlar ve Eserler)

Osmancık Kalesi

 
tarihi_eserler_4/osmancik_kalesi” 326″ 217″ Eski Osmancık ilçesinin doğusunda çok dağlık olan Kandiber denilen kalenin içerisinde kurulmuştur. Surlarının uzunluğu 2500 metre, yüksekliği 27.5 metredir. Kalenin ne zaman ve kimler tarafından yapıldığı bilinmemektedir. Kale içerisinde kayaları oymak sûretiyle yapılmış bir hamam harâbesi bulunmaktadır.

Osmancık Kalesi’nin eski adı Eflanos Kalesi’dir. Eflanos, Aflan, Kaplan anlamındadır. Osmancık Tabii Kalesi ilk defa Aflan adında Turani bir Türk tarafından içersi şehir olarak inşa ettirilmiş bir Türk eseridir. Bizans İmparatorluğu zamanında bu kalaye Eflanos Kalesi denilmiştir. Kale şehrin merkezinde yerden yüksekliği 70 metre civarında inşa edilmiştir.

Çorum’un 468/1075 yılı Haziran ve Temmuz aylarında altı gün altı gece süren savaşlarda fethinden sonra Osmancık Kalesi yaklaşık 468 / 1075 Ağustos – Eylül aylarında Danişmentli Hükümdar Melik Danişmend Ahmet Gazi’nin emriyle komutanlarından Ebü’l-Meali Osman B. Ebiye 5000 kişilik bir kuvvetle Çankırı Fatihi Karatekin ile birlikte Osmancık Kalesini ele geçirmişlerdir.

İlgili Makaleler