Oskar Becker Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

27

BECKER, Oscar (1889-1964)

Alman düşünür. Fenomenoloji akımının izleyicisi olarak Varoluşçu-luk’a yeni bir yorum getirmiştir.

Leipzig’dc doğdu, Bonn’da öldü. Ortaöğrenimi doğduğu ilde, yükseköğrenimini Leipzig ve Bonn üniversitelerinde bitirdi. Matematik ve felsefe okudu. Önce fenomenoloji, sonra varoluşçuluk öğretilerini inceledi. 1931’de Bonn Universitesi’nde felsefe profesörü oldu. Husserl’in geliştirdiği fenomenolojiyi (gö-rüngübilim) benimseyen Becker, varoluşçu felsefeye bu akımın yöntemini uyguladı. Bu konudan yola çıkarak “matematik ontolojisi” denebilen bir kuram geliştirdi.

Becker Varoluşçuluk’un kurucularından Heideg-ger’in metafizik sorunların çözümünde kullandığı yöntemi matematiğe uyarlayarak matematiksel nesnenin zamanlı ve sonlu olduğu görüşünü savundu. Matematiğe davalı bir bilim felsefesinin kurulması için çalıştı.

Scheler’den ayrı olarak duygusal girginliği evrenin temeli sayan Becker’in ontolojisi öznelcilik ile tinselcilik arasında yer alır. Ona göre varlık (ontos) belli bir alanda varolan değil, evrenin bütününde bulunandır. Bu nedenle tinsel olan da özdeksel olan gibi vardır. Ayrıca, tarihsel olmayanın alanında, bir para-existans’m (yan-varlık) da bulunduğunu düşünmek gerekir.

•    YAPITLAR (başlıca):Phaenomen, 1892, (“Görüngü”); Von der Hinfalligkeit des Scbönen und der Abenteuerlichkeit des Kiinstlers, 1929, (“Sanatçı Serüvenciliğinin ve Güzelin Geçersizliği Üstüne”); Transzendenz and Para-Transzendenz, 1937,(“Aşkın ve Aşkınla Bağıntılı Olan”); Para-existenz, 1943, (“Yan-Varlık”). Geschicbte der Mathematık, 1951, (“Matematik Tarihi”); Einfiihrung in die Logistik, 1951, (“Lojistiğe Giriş”); Das Matbematische Denken der Antike, 1957, (“Antik Matematiksel Düşünce”); Grösse und Grenze der Mathematischen Denk-lVeise, 1959, (“Matematik Düşünce Biçiminin Kapsamı ve Sınırları”); Dasein und Düvesen, 1963, (“Varlık ve Varlığın Yapısı”); Matbematiscbe-Existenz, (ö.s.), 1973, (“Matematiksel Varoluş”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi