Filozoflar

Oscar Wilde Sözleri -1 Oscar Wilde’ın Anlamlı ve Felsefi Sözleri

 • Ne kadar kolaydır başkalarının düşüncesini değiştirmek. Ne kadar güçtür, kendininkini değiştirmek.
 • Başkalarının düşüncelerine göre hareket edeceksek kendi düşüncelerimizin ne anlamı kalır.
 • Düşünebilen her canlının insan olması,insan olan herkesin düşünebildiği anlamına gelmiyor ne yazık ki.
 • İnanmak çok sıkıcıdır kuşkulu olmak yoğun düşüncelere dalmaktır.Tetikte bulunmak yaşamaktır. Güvenlik uğruna uyuşmak ölümdür.
 • İnsanların çoğu, kendileri değil başkalarıdır; düşünceleri başkalarının düşünceleridir; yaşamları başkalarını taklittir ve tutkuları ise alıntılardır.
 • Ne zaman insanlar benimle aynı fikirde olsa, hatalı olduğumu düşünürüm.
 • Gençlik, sahip olunmaya değer tek şeydir.
 • Yaşlılar her şeye inanırlar; orta yaşlılar her şeyden kuşkulanırlar; gençler de her şeyi bilirler.
 • Ruh vücuda ihtiyar olarak doğar, fakat vücut ruhu gençleştirmek için ihtiyarlar.
 • Her şeyi bilecek kadar genç değilim.
 • Günümüzde insanlar, yalnızca fiyatı biliyorlar, değeri değil.
 • Nankör insan herşeyin fiyatını bilen; fakat hiçbir şeyin değerini bilmeyen kimsedir.
 • Moda o kadar çirkin bir şeydir ki onu altı ayda bir değiştirirler.
 • Siyasi partilere bayılıyorum. Oraları siyasetin konuşulmadığı tek yerdir.
 • Dünyada kendi hakkında konuşulmaktan daha kötü bir şey vardır; kendi hakkında konuşulmamak.
 • Az samimiyet tehlikeli çok samimiyet de çok tehlikelidir.
 • Dünya bir tiyatro sahnesidir. Fakat roller fena dağıtılmıştır.
 • Her cinayet bayağıdır. Tıpkı her bayağılık bir cinayet olduğu gibi.
 • Kuvvetli ihtiraslar eğilmeğe yahut kırılmağa mecburdur. Sahiplerini ya öldürürler yahut kendileri ölürler.
 • Çocuklarımın ahlakı bozulmasın diye “Kutsal Kitap”ı onlara okutmuyorum.
 • Kamuoyu son derece hoşgörülüdür. Dahiler dışında herşeyi unutur.
 • Sabaha karşı ve akşam vakti zevk almak ya da acı duymak için okuyabileceğin bir yazıt istiyorsan, güneşin altın gibi parlatıp ayın gümüşe dönüştüreceği harflerle şunu yaz evinin duvarına:
 • Başkasının başına gelen her şey, kendi başına da gelebilir.
 • Akıp giden bir bataklığın içindeyiz hepimiz:ama,yıldızlara bakıyor bazılarımız.

Oscar Wilde Sözleri -2
Oscar Wilde Sözleri -3
Oscar Wilde Sözleri -4
Oscar Wilde Sözleri -5
Oscar Wilde’ın Aşk ve Sevgiye Dair Anlamlı ve Felsefi Sözleri
Oscar Wilde’ın Kadın, Erkek ve Evliliğe Dair Anlamlı ve Felsefi Sözleri