Osborne Reynolds Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

0
36

REYNOLDS, Osborne (1842-1912)

İngiliz, mühendis ve fizikçi. Hidrolik ve hidrodinamik alanındaki kuramsal katkılarıyla tanınmıştır.

23 Ağustos 1842’de Kuzey İrlanda’nın Belfast kentinde doğdu, 21 Şubat 1912’de Somerset bölgesindeki Vatc-het’te öldü. Ortaöğreniminin ardından bir süre ünlü bir makine mühendisinin yanında çalışarak mekanik bilgisini geliştirdikten sonra girdiği Cambridge’deki Queen’s College’da inşaat mühendisliği öğrenimi gördü. Bir yıl kadar bir mühendislik şirketinde çalıştıktan sonra Manc-hester’deki Owens College’da kurulan inşaat mühendisliği kürsüsünde profesörlüğe atandı. Bu görevi sırasında pek çok bilim adamının yetişmesinde emeği geçen, 1905’te emekli olduktan sonraki yıllarını fiziksel ve ruhsal bir çöküntü içinde geçiren Reynolds, 1877 ’de Royal Society üyeliğine seçilmiş, 1888’de de bu kuruluşun Royal madalyasıyla ödüllendirilmiştir.

Sıvılarla katilar arasındaki ısı aktarımının ve ısının mekanik eşdeğerinin belirlenmesi, ağır yükler altında ve yüksek hızlarda çalışan dişlilerin yağlanması ve pervaneyle itme gibi mühendislik problemlerine ilişkin önemli deneysel ve kuramsal çalışmalar yapan, hidrolik fren, türbin ve pompa tasarımları geliştiren Reynolds, en önemli buluşlarını sıvı mekaniği alanında gerçekleştirdi. 1883’te yayımladığı, sıvıların kanal ve borular içindeki düzgün ve burgaçlı akışına (türbülans) ilişkin bir makalede, sıvının düzgün akıştan burgaçlı akışa geçtiği anı belirleyen bir katsayının varlığını gösterdi. Sıvının ortalama hızı, özgül ağırlığı, borunun çapı ve sıvının ağdalılık katsayısı yardımıyla bulunan bu boyutsuz katsayı bugün “Reynolds sayısı” olarak tanınmaktadır. Reynolds sayısı, tümüyle kapalı başka akış türlerine ve bir sıvı içine tümüyle batmış cisimlerin devinimlerine de uygulanabilmektedir. Yine aynı makalede yer alan “Reynolds gerilimleri” de burgaç kuramı açısından önemini bugün bile korumaktadır.

1889’da burgaçlı akış kuramına matematiksel bir yapı kazandırmayı başaran ve topluluk hızının enerji aktarım hızıyla ilişkisini inceleyen ilk bilim adamı olan Reynolds, yaşadığı dönemin en etkili mühendislerinden biriydi.

• YAPITLAR (başlıca): Papers on MechanicalandPhysicalSub-jects, 3 cilt, 1900-1903, (“Mekanik ve Fiziksel Konulara İlişkin Yazılar’’);0/z anlnversionof Ideas as to the’ Structure of the Universe, 1903, (“Evrenin Yapışma İlişkin Düşüncelerin Tersine Çevrilmesi Üzerine”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi