Os Occipitale Nedir, Bölümleri, Özellikleri

0
109

Os Occipitale, Kafatasının arka alt kısmında bulunan yassı kemiğe Anatomide verilen isimdir.

Foramen Magnum adı verilen büyük delik alt kısma gelecek şekilde kafatasında yerleşir. Kafatası bu kemik sayesinde omurga üzerine oturur.

Kısımları

3 parçadan oluşmuştur. Bunlar;

  • Pars basilaris: Dörtgen şeklinde kemik bölümüdür. Ön kısmı kalındır ve Os Sphenoidale ile Synchondrosis Sphenooccipitalis isimli eklemi yapar. Bu parçanın üst kısmı oluk şeklindedir. Bu oluk clivus adını almaktadır.
  • Pars Lateralis: Foramen Magnum’u yanlardan sınırlar. Pars Basillaris ve Squama Occipitalis’i birbirine bağlar.
  • Squama Occipitalis: Ön ve arka yüzleri vardır. Ön yüzün iç kısmında Eminentia Cruciformis adı verilen haç şeklinde bir kabartı vardır. Beyin ve beyinciğin yerleştiği çukurlar da bu parça üzerinde bulunur.