Ana Sayfa Tarih Tarihi Şahsiyetler Orhan Aldıkaçtı Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Orhan Aldıkaçtı Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

0

ALDIKAÇTI, Orhan (1924 – 22 Mayıs 2006)

Türk siyaset adamı, hukukçu. 1982 Anayasa Tasarısı’nı hazırlayan Danışma Meclisi Anayasa Komisyonu’ nun Başkanlığı’nı yapmıştır.

Samsun’da doğdu. İlköğrenimini orada, ortaöğrenimini Galatasaray Lisesi’nde yaptı. Lozan Üniversitesi Siyasal Bilimler Yüksek Okulu ile Hukuk Fakültesi’ni bitirdikten sonra 1948’de aynı üniversitede hukuk doktorası yaptı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 1956’da asistan, 1961’de doçent, 1968’de profesör oldu. 1969’da bu fakültenin dekanlığına getirildi. 1972’de Kıbrıs’taki toplumlararası görüşmelere Türk temsilcisi olarak katılan Aldıkaçtı bu görevini 1977 sonuna değin sürdürdü. Daha sonra, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Kürsüsü Başkanlığı’na getirildi ve La Haye Adalet Divanı Daimi Hakem Mahkemesi üyeliğine seçildi.

12 Eylül 1980’den sonra, Milli Güvenlik Konseyi’nin illerden valilerin önerdiği 360 aday arasından belirlediği 120 kişi ile kendisine doğrudan başvuranlar arasından seçtiği 40 kişiden oluşan toplam 160 üyeli Danışma Meclisi’nde, İstanbul üyesi olarak yer aldı. 15 Ekim 1981 günü açıklanan Danışma Meclisi üyelerinin 25 Ekim 1981 ’de ilk toplantılarını yapmasından sonra Anayasa Komisyonu üyeliğine ve bu komisyonun başkanlığına getirildi. 15 üyeli Anayasa Komisyonu’nun Aldıkaçtı başkanlığında hazırladığı Anayasa Tasarısı, Danışma Meclisi ve Milli Güvenlik Konseyi’nde görüşüldükten sonra 7 Kasım 1982’de halkoyuna sunularak kabul edildi.

15 Haziran 1983’te Danışma Meclisi üyeliğinden istifa eden Orhan Aldıkaçtı, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı’na atandı.