OPEC

OPEC

 

: Bk. Petrol
İhracatçısı Ülkeler Birli­ği