Önder Şenyapılı – Sinema Tasarımı

30

Önder Şenyapılı – Sinema
Tasarımı

Lumiere Kardeşler sinemanın bir gelecek vaad etmediği
görüşündeydiler.

Hollywood’da ilk film 1910 yapımı Griffith imzalı The Old
California

1922 yılında ABD’de üretilen film sayısı yılda 400’ü aşıyor.

TV, 50’li yıllarda sinema salonlarının %90 oranında izleyici
kaybetmesini sağladı.

Sinemada her şeyden önce devinimin ritmi önem taşır / kurgu

Auteur / film yapımı sürecinin her aşamasının sorumluluğunu
yüklenir.

Seyirci ne olacağını hep tahmin eder. Tahmininin dışında bir
şey yaparsan beğenmez.

“Sinemada üç şey önemlidir: bir, kamera; iki, kamera; üç,
kamera.” Elia Kazan

İfadesiz bir yüzün ardına, bir tas çorba, bir çiçek, bir
ceset görüntüsü ekleyen, sonra da izleyicilerden yüzdeki ifadeyi yorumlamasını
isteyen Kuleshov, aynı yüz ifadesinin, ardından gelen görüntüye göre, açlık,
mutluluk, hüzün olarak yorumlandığını göstermiş, maharetin oyuncuda değil,
kurguda olduğunu kanıtlamıştı. (s. 40)

“Sinemada yönetmenlik açısından belirli bir temel gramer
muhakkak vardır ve bunu öğrenmek, sonra da bundan uzaklaşmayı bilmek çok
önemlidir.” Sydney Pollack

“Çok laflı sinema kötü sinemadır. Sinemadan aldığımız tat,
seyretmekten aldığımız tabii tattır.” Attila İlhan

Yunanca sinopsis sözcüğü bir bakışta okunabilen anlamına
gelmektedir.

Treatmant / genelde diyalogsuz filmlerdeki devinimin
ayrıntılı olarak betimlendiği geliştirilmiş senaryoya denir. Üçüncü kişi
ağzından anlatılan konu özeti olarak da tanımlanabilir.

Senaryonun en temel öğesi temadır.

Tema, filme temel olan düşüncedir.

Filmdeki öykü ve diğer tüm detaylarda bu tema işlenir.

Senaryoyu yazan kişi, belirlediği ana düşünce, tema
etrafında, o temaya uygun bir öykü kurar.

Öykü, vücuda kan pompalayan kalp gibidir.

Başarısızlığın önemli bir nedeni tipleme hatasıdır.

Davranış öyküyü belirler.

Davranışı da karakter belirler.

Diyaloglar olayın ilerlemesine katkı yapar. Asıl işlevi
budur.

Sadece gerektiğinde diyalog kullanılmalı. Zira asıl anlatım
aracımız görüntüdür.

Diyaloglar kesinlikle edebi olmamalıdır.

Standart Amerikan formatında diyaloglar 7,5 cm
genişliğindedir ve sayfanın tam ortasına yerleştirilir. Tanım bölümleriyse 15
cm genişliğinde bütün satıra yayılır.

Karakter isimleri ve çeşitli talimatlar büyük harflerle
yazılır.

Her metin parçasından sonra boşluk bırakılır.

Senaryolar görsel ayrıntıyı yansıtacak şekilde
tasarlanmalıdır.

Hiçbir senaryo yazarı yönetmene işini nasıl yapacağını
söyleyemez.

Çekim senaryosu / çoğunlukla iki sütun halinde yazılır.
Soldaki sütuna görsel bilgiler, sağdaki sütuna senaryonun sesli bölümü yazılır.

Teknik dekupaj / çekim ve mizansen için gerekli türlü
bilgilerle donatılmış çekim senaryosudur.

Boyut Kitapları

2002