Öncül Nedir? Tanımı (Mantık)

Bir akıl yürütme veya çıkarımın, öncüller (mukaddemat) kümesini oluşturan önermelerden her biri. Başka bir deyimle, bir kıyasın neticesini hazırlayan ilk iki önermesinden herbiri. Bunlardan birincisine büyük önerme (kübra), ikincisine küçük önerme (suğra) denir. Bir kıyasta bu iki önermeyi birden ifade etmek için çoğul olarak öncüller diye kullanılır. Mesela; “Bütün insanlar ölümlüdür” birinci Öncül, “Ali insandır” ikinci öncüldür. Bu iki öncül önermeden “Ali de ölümlüdür” yargısı zorunlu olarak çıkar.

Necip TAYLAN – SBA