Ömer Hayyam Kimdir, Biyografisi, Felsefesi, Edebi Kişiliği, Hakkında Bilgi

0
37

ÖMER HAYYAM (1044-1123/1135)

İranlı şair ve bilgin. Mutlu yaşamak için usla bağdaşmayan her türlü inançtan arınmanın gereğini konu edinen rubaileriyle ünlüdür.

Horasan’ın Nişapur ilinde doğdu, aynı yerde öldü. Asıl adı Gıyaseddin Ebu’l-Feth b.İbrahim el-Hayyam’dır. Yaşamı konusunda ayrıntılı bilgi yoksa da, başta Beyhaki olmak üzere, değişik kaynaklar onun Belh, Buhara, Merv ve Bağdat gibi bilimsel bakımdan birer odak durumunda olan yerlerde öğrenim gördüğünü, özellikle matematik, gökbilim, tıp, tasavvuf ve edebiyat alanlarında geniş kapsamlı çalışmalar yaptığını belirtirler.