Ölüm Sözleri -8 Ölüme Dair Filozof ve Edebiyatçıların Düşündüren Felsefi Sözleri

Doğar doğmaz ölmeye başlarız,son günümüz ilk günümüzün neticesidir.
Manilius

İnsan nedir? Ölümün kölesi, gelip giden bir gezgindir. İnsanın konumu nedir? Rüzgardaki bir fenerin konumu gibidir.

Alcuin

Bütün hayatın tek amacı ölümdür.
Sigmund Freud

Bundan büyük sevgi yok. Verilmesi mümkün olan daha büyük bir hediye yok. Bir başkasının yaşaması için ölmeye hazır olmak. Bundan büyük sevgi yok.

Steven Curtis Chapman

Ölmekten korkmuş kişi, yaşamaktanda korkuyordu.
Joann Ross-No Safe Place

Sadece,canım isteyince ölmek elimde olduğu için yaşıyorum: İntihar fikri olmasa, kendimi çoktan öldürmüş olurdum.

Emil Michel Cioran

Birini öldürmeden önce, geniş ve güçlü bir çevresi olup olmadığını öğrenin.
Kurt Vonnegut

Buraya beni öldürmeye geldiğini biliyorum. Vur beni korkak, yalnızca bir adam öldürmüş olacaksın. (Ölmeden önce, katiline)
Che Guevara

Kendimiz için yaptıklarımız bizimle birlikte ölür. Başkaları ve Dünya için yaptıklarımızsa sonsuza dek yaşar.
Albert Pike

Bu ideal uğruna ölmeye hazırım.
Nelson Mandela

Hayat bir toplama kampı gibidir…Ölmeden terk edemezsiniz.
Woody Allen

Her zaman ölüm ve vergiler vardır: Oysa ölüm, her yıl daha beterini almaz.

Anonim

Mükemmel olma çaban bittiğinde ölmüş olabilirsin.
Christian Troy

Katkıda bulunmayı bıraktığınızda ölmeye başlarsınız.

E.Roosevelt

Savaşta; dövüşenlerden çok, kaçanlar ölür.
S. Lagerlof

Ölümden korkmayan sadece bir kez ölür.
Giovanni Falcone

Ölüm gençler için uzak bir kelimedir.
Andrew A. Rooney

Biz ölümü ilk kez sevdiklerimizden birinin üzerine elini koyduğu zaman anlarız.
Madame de Stael

Ölüm hayattta en büyük kayıp değildir. En büyük kayıp biz hayatta iken bizim içimizde ölmeleridir.
Norman Cousins

İnsanlar uykudadır, öldükleri vakit uyanırlar.

Hz.Muhammed

Mümin kul ölünce, dünyanın yorgunluk ve ağırlığından kurtulur; facir ölünce, ondan da kullar, memleket, ağaçlar, hayvanlar kurtulur.
Hz. Muhammed

Sizden biri başına gelen belâdan dolayı ölümü istemesin. Ölümü istemeden başka çaresi yoksa şöyle desin: “Allahım! Hayat benim için hayırlı olduğu müddetçe beni yaşat, benim için ölüm hayırlı olduğu zaman beni öldür.
Hz. Muhammed

Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz: Nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz
Hz. Muhammed

Hz. Muhammed’e tapan bilsin ki O öldü. Allah’a tapan bilsin ki Allah ölmez. (Hz. Muhammed’in ölümünden sonra Müslümanları teskin eden sözü.)
Hz. Ebu Bekir

Bugünü düşünürüm.. Dün öldü!! Yarın var mı? Gençliğe de güvenmem ölen hep ihtiyar mı ?
Bişr-i Hafi

İnsan son nefese hazır gerekmiş:
Nasıl ölürse öyle dirilecekmiş.
Biz her an şarap ve sevgiliyleyiz:
Böylece dirilirsek işimiz iş.

Ömer Hayyam

Öldük, dünyayı şaşkın bırakıp gittik;
Yüzlerce incimiz vardı delinmedik.
Sersemliği yüzünden bilgisizlerin
Renk renk düşünceler kaldı söylenmedik.”
Ömer Hayyam

Bey tok gözlü, sözünde ve hareketinde açık ve vazıh davranmalıdır. Gözü aç adam hiç bir şey ile doymaz; Aç gözlülük, ilacı ve devası bulunmayan bir hastalıktır; onu bütün dünya kahinleri bir araya gelse yine tedavi edemezler. Bütün açlar yer ve içerler de, nihayet doyarlar; aç gözlü adamın açlığı ancak ölümle nihayete erer.
Yusuf Has Hacib

Cesaret insanı zafere, kararsızlık tehlikeye, korkaklık ise ölüme götürür.
I. Selim (Yavuz)

Ben ölünce bir elimi tabutumun dışına atın. İnsanlar görsünler ki padişah olan Kanuni bu dünyadan eli boş gitmiştir.

Kanuni Sultan Süleyman

Ölüm var ölüm ölün de görün.
Necip Fazıl Kısakürek

Ölüm Sözleri -1 Ölüme Dair Sözler————————————-Ölüm Sözleri -5 Ölüme Dair Sözler
Ölüm Sözleri -2 Ölüme Dair Sözler————————————-Ölüm Sözleri -6 Ölüme Dair Sözler
Ölüm Sözleri -3 Ölüme Dair Sözler————————————-Ölüm Sözleri -7 Ölüme Dair Sözler
Ölüm Sözleri -4 Ölüme Dair Sözler