Olivier Messiaen Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

46

MESSİAEN, Olivier (1908 – 27 Nisan 1992, Clichy, Fransa)

Fransız, besteci. Dinsel ve mistik temaları yeni bir teknikle ele almış, elektronik müzik alanında önemli besteler yapmıştır.

Olivier-Eugene-Prosper-Charles Messiaen 10 Aralık 1908’de Avignon’da doğdu. Babası İngiliz edebiyatı uzmanı, annesi şairdi. Çocukluğu Nantes ve Grenoble’da geçti. Yedi yaşındayken piyanoda besteler yapmaya başladı. Dört yıl sonra Paris Konservatu-varı’na girerek orgcu Marcel Dupre (1886-1971) ve besteci Paul Dukas’dan ders aldı. 1931’de Paris’teki Trinite Kilisesi’nin orgculuğuna getirildi. 1936-1939 arasında Schola Cantorum ve Ecole Normale de Musique’te öğretmenlik yaptı. Savaş çıkınca orduya katıldı, Almanlar’a tutsak oldu. Görlitz’e götürüldü. 1942’de ülkesine döndükten sonra kilisedeki görevine devam etti. Aynı yıl Paris Konservatuvarı’nda armoni öğretmenliğine başladı. 1947’de çözümleme, estetik ve ritm, 1966’dan sonra da kompozisyon profesörü olarak çalıştı. ABD’de Tanglewood’da, Almanya’da Darmstadt’ta dersler verdi. 1971’de Erasmus ve Sibe-lius ödüllerini kazandı, ayrıca Legion d’honneur nişanıyla onurlandırıldı.

Messiaen’in çoğunluğunu ses, orkestra ve org için parçaların oluşturduğu yapıtlarında başlangıçta Debussy ve C.Franck’ın etkisi görülür. Gene bu yıllarda Japon, Hint ve Eski Yunan müziği üzerine araştırmalar yapmıştır. Daha sonraki yapıtlarında ritm ve melodik yapı bakımından bu çalışmalarından, özellikle Gregoryen müziğinin makamlarından ve Bali müziğinin ritminden esinlenmiştir. Melodi ve ritmin ayrılamaz olduğu düşüncesine karşı çıkan ilk bestecilerdendir. Yeni gamlar arayışı içinde yarım tondan daha küçük aralıklar üzerinde durmuş, Schön-berg’in on iki ton müziğini desteklemiştir. Bu arada kuş seslerini notaya dökmeye çalışmış, birçok yapıtında bu çalışmasından yararlanmıştır. Müziğin perde, nota değeri, ses yüksekliği gibi öğelerini belirli yöntemlerle sıralayıp denetleyerek besteler yapmıştır. Messiaen için müzik romantik ve dışavurumcu (ekspresyonist) bir sanattır. Bestelerinde koyu Katolik ve mistik evren anlayışını yansıtır.