Oliver Goldsmith Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

56

GOLDSMITH, Oliver (1730-1774)

İrlanda asıllı İngiliz şair ve yazar. Değişik türlerde verdiği ürünlerle 18.yy edebiyat çevrelerinin tanınan yazarları arasına girmiştir.

10    Kasım 1730’da İrlanda’nın Ballymahon köyünde doğdu,4 Nisan 1774’te Londra’da öldü.l749’da Dublin’deki Trinity College’ı bitirdi. Tıp okumak için 1752’de İrlanda’dan ayrıldı. Ancak öğrenimini yarıda bıraktı. Avrupa’yı dolaştıktan sonra 1756’da Londra’ya yerleşti. Bir süre dergilere para karşılığında deneme ve kitap tanıtma yazıları yazdıktan sonra 1759’da yayımlanan ilk kitabı, An Enquiry into the Present State of Polite Leaming in Europe (“Avrupa’ daki Nezih Eğitimin Bugünkü Konumu Üzerine Bir Soruşturma”) ile adını duyurdu. 1764’te, aralarında Samuel Johnson, Edmund Burke ve James Boswell gibi ünlülerin de bulunduğu “The Club” adlı yazarlar çevresinin oluşmasına öncülük etti.

Avrupa kültürünün yakın bir izleyicisi olan Goldsmith’in denemelerinde, dolaştığı ülkelerdeki farklı gelenekleri anlatan bir gezgin üslubu vardır. Yergici, ancak yumuşak, ılımlı ve nükteli bir anlatımı benimseyen Goldsmith, yer yer öğretici bir tavır takınmakla birlikte bilgiçlikten kaçınır. The Vicar of Wakefield: A Tale (“Wakefield Papazı: Bir Masal”) adlı romanı, kurgusundaki zayıflıklara karşın, şakacı ve mizah dolu üslubuyla 18.yy İngiliz romanının en popüler örnekleri arasına girmiştir.

Goldsmith’in The Deserted Village (“Terkedilmiş Köy”) adlı uzun şiiri, Sanayi Devrimi’nin kırsal yaşamda yol açtığı değişiklikleri yer yer dokunaklı bir anlatımla ele alır, köy yaşamını geçmişe özlemle bakan bir duygusallıkla yüceltir. The Good Natur’d Man (“İyi Huylu Adam”) ve She Stoops to Conquer (“Zafer İçin Boyun Eğiş”) adlı oyunları ise 18.yy’da yaygın bir tür olan duygusal komedyadan ayrılmaları açısından önemlidir.

•    YAPITLAR(başlıca): Deneme-İnceleme: AnEnquıry into the Present State of Polite Leaming in Europe, 1759, (“Avrupadaki Nezih Eğitimin Bugünkü Durumu Üzerine Bir Soruşturma”); The Citizen of the World, 1762, (“Dünya Vatandaşı”). Roman: The Vicar ofWakefield: A Tale, 1766, (“Wakefield Papazı: Bir Masal”). Şiir: The Traveller: or a Prospect of Society, 1764, (“Gezgin: ya da Topluma Bir Bakış”); The Deserted Village, 1770, (“Terkedilmiş Köy”). Oyun: The GoodNatur d Man, 1768, (“İyi Huylu Adam”); She Stoops to Conquer, 1773, (“Zafer İçin Boyun Eğiş”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi