Din Sosyolojisi

Olay İncelemesi

Olay İncelemesi
Sosyolojide ve tabii ki din sosyolojisinde, zincirleme süreçlerin veya bir olaylar yahut olgular grubunun inceleme konusu yapılmasının yanı sıra, münferit olayların incelenmesi de söz konusu olabilmektedir. Buna “vak3a incelemesi” {etüde de cas) denmektedir. Bu usûlle bir kişinin veya bir grubun yahut daha geniş bir toplumun hayatındaki bir olay ya da görünüş sınanabilir.