Öküz Mehmet Paşa Kimdir, Kısaca Hayatı, Hakkında Bilgi

MEHMED PAŞA [Damat] (1557-1619)

Osmanlı sadrazamı. Mısır valiliği sırasında başarılı çalışmalar yapmıştır.

İstanbul’da doğdu, 1619’da Haleb’de öldü. Kara, Öküz, Kulkıran lakaplarıyla da bilinir. 1568’de alındığı Enderun’da eğitimini tamamladıktan sonra sarayda silahdarlık yaptı. 1607’de Mısır’a vali olarak atandı. Burada önce halktan haksız alınan vergileri kaldırdı. Bu vergilerden pay alan askerlerin ayaklanmasını şiddet kullanarak bastırdı. Mısır’da düzeni sağlayarak halkın desteğini kazandı. Mısır askerini Celali önderi Kalenderoğlu’na karşı Anadolu’ya gönderdi. Mısır hâzinesini İstanbul’a yollaması üzerine 1610’da ikinci vezir oldu ve kaptan-ı deryalığa getirildi. 1612’de I.Ahmed’in kızı Gevherhan Sultan’la evlenerek saraya damat oldu. 1613’te Malta ve Floransa gemilerinin Osmanlı kıyılarına saldırması üzerine Avrupa devletleriyle işbirliği yapan Lübnan emiri Maanoğlu Fah-reddin b.Korkmas’ı yendi. Osmanlı donanmasının bir bölümünün Sisam Adası yakınlarında Floransa filosuna yenilmesiyle, kaptan-ı deryalıktan azledildi. Daha sonra ikinci vezirlikle Sadaret kaymakamlığına atandı. 17 Ekim 1614’te sadrazam oldu ve 22 Mayıs 1615’te Iran seferine çıkarak Haleb’e geldi. Ancak seferi ertesi yıla erteleyince I.Abbas’ın hazırlık yapmasına olanak yaratmış oldu. Nisan 1616’da Revan’ı kuşattı ama sonuç alamadı. Bunun üzerine İran’ın ödediği verginin yarıya indirilmesi kabul edilerek Nasuh Paşa Antlaşması koşullan geçerli sayıldı. 17 Kasım 1616’da sadrazamlıktan alındıktan kısa bir süre sonra, ikinci vezir olarak İran’la barış sağlanması konusunda sadrazam Halil Paşa’yla birlikte çalıştı. 18 Ocak 1619’da yeni padişah II.Osman tarafından ikinci kez sadrazamlığa getirildi ve 24 Eylül’de barış antlaşması kesinleşti. Kendisinden sonra yerine atanan Kaptan-ı Derya Güzelce Ali Paşa ile düştüğü anlaşmazlık sonucu 23 Aralık 1619’da sadrazamlıktan azledildi. Haleb beylerbeyliğine atanarak tüm mal varlığına el konulan Mehmed Paşa, buraya vardıktan kısa bir süre sonra öldü.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi