Oktayus Sezar (Octavius Caesar) Kimdir, Hayatı, Dönemi, Hakkında Bilgi

43

AUGUSTUS, Octavius Caesar (İÖ 63-İS 14)

Roma imparatoru. Roma Devleti’nde imparatorluğu kurumsallaştırmıştır.

İ Ö 23 Eylül 63’te Roma’nın Platinus bölgesinde doğdu, 19 Ağustos 14’te Roma’da öldü. Babası C.Octavius tanınmış bir ailedendi. Annesi Atia da, Julius Caesar’ın kızkardeşi Julia’nın kızıydı. Dört yaşındayken babası ölünce Julius Caesar, Octavius’u evlat edinerek yetişmesini üstlendi.

Octavius, Julius Caesar İÖ 44’te öldürüldüğünde Illirya bölgesinde Apollonia’da eğitim görüyordu. Yöneticiliğe aday olan soylu bir Romalı gencin eğitimi, bir eski Atinalı yurttaşınkinden ya da Isparta-lı’nınkinden farklıydı. Bu eğitim ne salt bilim, edebiyat ve spora ne de salt askerliğe dayanıyordu. Başlıca amaç komutanlık ve yöneticiliğin öğrenilmesiydi. Bu da Apollonia gibi uzak garnizonlarda gerçekleştirilir-di.

Octavius, İtalya’ya geçince Caesar’m varisi olarak güç bir durumda bulunduğunu ve tehlikeli bir görev üstlenmesi gerektiğini anladı. Henüz 18 yaşındaydı ve devlet yönetiminde yeterli deneyimi yoktu.
Caesar’m katilleri onu tehlikeli gördükleri gibi, Caesar’cı grubun önderi durumundaki Marcus Antonius’ un da onu etkisiz duruma getirmek istediği açıktı. Genç Octavius’un başlıca desteği ünlü hatip ve politikacı Cicero oldu. Böylece senato (patriciler) Octavius tarafına kazanıldı.