Oğlanlar Tekkesi Tarihi, Özellikleri, Hakkında Bilgi

7

OĞLANLAR TEKKESİ İstanbul Aksaray’da XV. yüzyılda kurulmuş bir tekke.