Ogata Korin Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

30

OGATA KORİN (1658-1716)

Japon, ressam. Korin Okulu resminin gelişimini etkilemiştir.

Kyoto’da doğdu, aynı kentte öldü. Asıl adı Ogata İşinoju’dur. Tanınmış bir Japon el sanatçısı olan Sohaku’nun (1571-1631) torunu, ressam Söken’in (1621-1687) oğlu, ressam ve çömlekçi Ogata Kenzan’ın da (1663-1743) ağabeysidir. Babasının da özendirmesiyle küçük yaşta resme yöneldi. Bazı kaynaklara göre Kano Okulu ressamlarından Yamamoto Soken’in, bazılarına göre de Kano Yasunobu’ nun yanında yetişti. Servetini kaybettikten sonra, 1695 dolaylarında yaşamını sağlayabilmek için resimlerini satmaya başladı. 1701’de kendisine Hokkyo unvanının verilmesi, kısa zamanda tanınmasını sağladı. 1704’te Edo’ya (bugün Tokyo) gitti. Orada zengin tüccarlar ve güçlü prensler için çalıştı. Ancak bir süre sonra sürdüğü düzensiz yaşamdan yoruldu, 1710’da Kyoto’ya döndü ve yaşamının sonuna değin bu kentten ayrılmadı.

Yapıtları, Honnami Koetsu ve Nonomuro Sotat-su’nun kurdukları, canlı ve neşeli bir doğalcılığı gösterişli bir süsleme anlayışıyla birleştiren Korin Okulu’nun özelliklerini taşır. Ogata Korin de bu okul ressamları gibi çeşitli manzaraları, bitki ve hayvanlan konu alarak katlanan pano resimleri yapmış, canlı ve parlak renkleri, altın ve gümüş yaldızı, üstlerini vernikle kaplayarak kullanmıştır. Ancak renkleri, güçlü karşıtlıklar oluşturacak biçimde yan yana getirmesi ve biçimleri stilize ederek basitleştirmesi, yapıtlarına başka Korin Okulu ressamlarına göre belli bir yalınlık kazandırmıştı. Bu tutumu Batı’da özellikle afiş sanatçılarının ilgisini çekmiş ve Korin Okulu resminin tüm dünyada tanınmasını sağlamıştır.

•    YAPITLAR (başlıca): Kitap Resimleme: Genji Monoga-tari. Pano Resmi: Dalgalar, ykş. 1716, Metropolitan Sanat Müzesi, New York; İris’ler, Nezu Sanat Müzesi, Tokyo; Beyaz ve Kırmızı Erik Ağaçları, Atami Sanat Müzesi; Karacalar; Göldeki Sazlar.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi