Nüzul Sebebi Nedir Ne Demektir Anlamı

Nüzûl Sebebi – Sebeb-i Nüzûl

Kur’ân-ı Kerîm’in bazı âyetler, bir olay veya peygambere sorulan bir soru üzerine inmiştir. Ayetlerin inmesine sebeb olan bu olay veya sorulara “Nüzul sebebi” denir. Fakat Kur’ân-ı Kerîm’in çoğunun nüzûl sebebi yoktur. Onun inmesine asıl sebeb, insanlara doğru yolu gösteımek, onları küfür bataklığından kurtarmaktır.