Nuruosmaniye Camii (Tarihi Eserler)

0
45

Nuruosmaniye Camii

Tarihi-eserler2/nuruosmaniye_camii4 İstanbul Nuruosmaniye Camii Kapalıçarşı’nın Çemberlitaş kapısından çıkar çıkmaz girilen kapının solunda 2 metrelik bir subasman üzerinde görülen ilk barok özellikli cami. Dış avlusunun iki kapısından biri Kapalıçarşı’ya diğeri Çemberlitaş’a açılır.

Tarihçesi :

Osmanlı ve Nuruosman adlarıyla da bilinen Nuruosmaniye Camii,kendi adıyla anılan semttedir. Bu camiin yerinde daha önce Hasan Can-Zade Şeyhülislam Hoca Sadedin Efendi’nin zevcesi Fatıma Hatun’un mescidi bulunuyordu. Daha sonra Sultan I.Mahmud aynı yerde bugünkü Nuruosmaniye Camii’ni yaptırmaya başlamıştır.Fakat H.1161 (M.1748) yılında yapımına başlanan bu camii, Sultan I.Murad’ın ölümüyle , kardeşi III.Osman tarafından H.1169 (M.1755) yılında tamamlanmıştır.Adına da Nuruosmaniye denilmiştir.Camiin mimarı Mustafa Ağa’dır.

Tarihi-eserler2/nuruosmaniye_camii3″ 262″ 322″ Nuruosmaniye Camii, iki kapılı geniş bir dış avlu ile çevrilidir. Medrese, imaret, kitabhane, muvakkit odası, sebil,çeşme gibi müştemilatı ile çevresinde dükkanları ve hanı vardır.
Camiin türbesinde, bani sultanların validesi Şehsuvar Sultan ve bazı şehzadeler yatmaktadır.Camiin yapımına Hattat Rasim Efendi tarafından su tarih düşürülmüştür:

‘Hümayan ola bu nev-cami-i Sultan Osman’ın’

Orta kapının dışındaki Ayet-i Kerimede Hattat Rasim Efendi tarafından yazılmıştır.İki yan kapının içindeki Ayet-i Kerime’lerin hattı ise Fahrettin Yahya’nındır.Bugün Kur’an öğretiminde kullanılan medresenin tarihi Hakim Efendi tarafından söylenmiştir:

‘Düşdi bir tarih Hakim’den dua Medhal-i ilm ola Bab-ı Medrese -1129’

Hakim Efendi aynı zamanda imaret içinde şu tarihi söylemiştir:

‘Yazılsun gelin Hakim’den bu tarih Ola a’la imaret-i Bab-ı erzak,1129’

Dıştaki ayet-i kerimeler Yedi Kuleli-Zade Seyyid Abdülhalim tarafından yazılmıştır.Celi hatlar ise Bursa’lı müzehhib Ali Ağa ile Katib-Zade Mehmet Refi Efendi’nin eserleridir.

Mimarisi:

Tarihi-eserler2/nuruosmaniye_camii2″ 258″ 193″
Barok üslubun etkisiyle meydana gelen bu karakteristik camiin iç avlusu, klasik plan esasından bütünüyle ayrılmış olup,yarım daire şeklinde 12 sütun üzerine oturan  14 kubbesi bulunmaktadır.Camiin asıl iç kısmı kare plan üzerine yapılmıştır ve mihrabı çıkıntılıdır.Çapı hayli geniş olan yüksek kubbe,duvarlar üzerine oturan kemerler tarafından taşınmaktadır.Camii beş sıra halinde 174 pencere tarafından aydınlatılmaktadır ki,bu pencereler camiye fazlaca bir aydınlık sağlamaktadır.Pencereler alçıdan ve barok stilindedir.Kubbe kemerlerinin duvar üzerindeki bitiminde bir kuşak halinde Fetih Suresi yazlıdır.
Ana giriş kapısının üzerinde müezzin mahfeli, yanlarda mahfeler, mihrabın sonunda ise büyük bir ramp ile çıkılan odaları bulunan altın yaldızlı bir Hünkar Mahfili bulunmaktadır.
Mükemmel bir akustik sistemi olan camiin dengesini kontrol etmek için mihrabın iki yanına döner terazi sütunlar yapılmıştır. Alemleri taştan ikişer şerefeli iki minaresi vardır.

Tarihi-eserler2/nuruosmaniye_camii” 243″ 306″ Diğer Bilgiler :

Görevliler için üç adet meşruta , Ancak abdest almak için musluklar vardır.Abdest alma yeri yeterlidir ve tuvaleti de vardır.
Bugün camide bir  İmam-Hatip ve iki  Müezzin-Kayyım olmak üzere üç görevli bulunmaktadır. Cemaat sayısı ise, ortalama  vakit namazlarında 450, Cuma namazlarında da 4500-5000 kişidir.