Nükleik Asitler Nedir, Yapısı, DNA RNA Arasındaki Farklar

0
67

Nükleik Asitler

Bir Fosfat, bir şeker ve organik bir bazdan oluşan nükleotitlerdir.

Fosfat-Şeker-Adenin             Fosfat-Şeker-Timin

Fosfat-Şeker-Sitozin            Fosfat-Şeker-Guanin     gibi

Nükleik asitlerde   Bazı bazlar birbirine eşit olmak zorundadır.

Nükleik asitlerin hücrede, bilgi depolama ve aktarımında önemli bir rol oynarlar. Dört temel taştan uzun polimerler oluşturabilmeleri, ayrıca bazların birbiriyle hidrojen bağı kurma özelliği, DNA’nın kendini ikilemesi, DNA’daki bilginin RNA’ya kopyalanması (transkripsiyon) ve diğer önemli hücresel süreçlerde kullanılır.

DNA’da Adenin ve Timin bazları  ile Sitozin ve Guanin bazlarının sayıları birbirine eşittir.   ( A=T )     ( S= G )

sosyoloji-2/nukleik_asit” 192″ 192″ DNAnın Kendini Eşleme Modeli

A-T          A-T             A-T        A-T

S-G          S-G             S-G        S-G

G-S –ATP->   G-S     —à   G-S         G-S

T-A          T-A             T-A        T-A

T-A          T-A             T-A        T-A

Ana DNA    Kopya DNA           YAVRU DNA lar

RNA’da Adenin ve Urasil bazları  ile Sitozin ve Guanin bazlarının sayıları birbirine eşittir.   ( A=U )     ( S= G )

DNA RNA’yı Sentezlerken Bazların Birleşme Yöntemi :

DNA        RNA

A          U        Adenin – Urasil

T          A        Timin  – Adenin

S          G        Sitozin – Guanin

G          S        Guanin – Sitozin


DNA ve RNA Arasındaki Farklar
:

1.        RNA da Riboz, DNA da deoksiriboz şekeri vardır.

2.        RNA tek zincirli, DNA çift zincirlidir.

3.        RNA hem çekirdek hem de sitoplazmada ,DNA çekirdekte,bulunur.

4.        RNA da A,U,S,G bazları, DNA da A,T,S,G bazları vardır.

5.        RNA protein sentezler. DNA Hangi proteinin sentezleneceğini çekirdekte depolar. Kalıtsal,yönetici görevi de vardır.

6.        RNA kendini eşleyemez, DNA kendini eşleyebilir.