Ana Sayfa Nedir ? Nuh Suresi Kaçıncı Sure, Kaç Ayet, Konuları, Nüzulü

Nuh Suresi Kaçıncı Sure, Kaç Ayet, Konuları, Nüzulü

0

Nuh Sûresi

Kur’ân-ı Kerîm’in 71. süresidir. Mekke’de nâzîl olup 28 âyettir.

Sûrede, Hz. Nuh’un peygamber olarak gönderilişi, kavmini tevhid inancına daveti, onların inkâcılıkta ısrar etmelerini Allah’a arzedişi, Allah’ın bu kavme olan lütuf ve ikramlarına rağmen bunların “Vedd, Suvâ’ Yegûs, Yeûk, Nesr” adlarındaki putlara tapmakta ısrar ettikleri ve günâhları yüzünden (Tufan sırasında) boğulup Cehennemi boyladıkları anlatılır.