Norodom Sihanouk Kimdir, Hayatı, Dönemi, Hakkında Bilgi

22

NORODOM SİHANUK (1922 – 15 Ekim 2012, Pekin, Çin)

Kamboçyalı siyaset adamı. 1941’den sonra ülke siyasetindeki etkisini sürekli olarak korumuş, 1941-1955 ve 1993-2004 yılları arasında tahtta kalmıştır.

31 Ekim 1922’de Kamboçya’nın (Kampuçya) başkenti Pnom Pen’de doğdu. Prens Norodom Sura-marit’le prenses Kossamak Nearirath’ın dört çocuğundan en büyüğüdür. Annesi, Kamboçya Kralı Sisovat’ın (d.1904-1927) kızıdır. Sihanuk, Fransız sömürge yönetimi altında olan Kamboçya’da bir Fransız okulunda başladığı öğrenimini, Vietnam’ın başkenti Saygon’da ve Paris’te sürdürdü. Sisovat’ın oğlu kral Monivong’un 1941 ’de ölümü üzerine öğre- Tahta nimini yarıda bırakarak 18 yaşında tahta çıktı. çıkması

II.Dünya Savaşı’nın başlamasından sonra Japon ordusu Ağustos 1940’ta Çin Hindi’ne girmiş, Fransız sömürge yönetiminin sürmesine karşın gerçek iktidar Japonlar’ın eline geçmişti. Çin Hindi’ndeki Fransız genel valisi bu karışık duruma genç yaştaki Sihanuk’ un kendi isteklerine uygun bir siyaset izleyeceğini düşünerek daha bağımsız eğilimli gözüken Monivong’ un oğlu yerine Sihanuk’un kral olmasını sağlamıştı.

1945’e değin Japonlar tarafından sarayda göz altında tutulan Sihanuk, Mart 1945’te Japonlar’ın Fransız sömürge yönetimini tümüyle devirmesinden sonra Kamboçya’nın Fransa’dan bağımsızlığını ilan etmeye çalıştı. Ancak çok kısa bir süre sonra Müttefikler Çin Hindi’ni geri alarak Mart 1946’da iktidan yeniden Fransızlar’a devrettiler. Sihanuk, Fransız sömürge yönetiminin yeniden kurulmasından sonra Fransızlar’la ilişkilerini düzeltti ve tam bağımsızlık için mücadele edenlere karşı Kamboçya’nın buna henüz hazır olmadığını savundu. Mayıs 1947’de kabul edilen anayasayla Kamboçya, Fransız Birliği içinde özerklik kazandı ve parlamenter monarşiyle yönetilen bir ülke durumuna geldi. Tam bağımsızlığı savunan Demokratik Parti’nin parlamentoda çoğunluğu elde etmesi, ayrıca Japon yanlısı Son Ngoc Thanh’ın kurduğu Kmer Issarak (Özgür Kamboçya) hareketinin Fransız yönetimine ve Sihanuk’a muhalefeti Sihanuk’u güç durumda bırakıyordu. Haziran 1952’de siyasi istikran sağlamak gerekçesiyle hükümeti görevden aldı, parlamentoyu dağıttı ve tüm yetkileri kendinde topladı. Kısa bir süre sonra da şaşırtıcı biçimde tam bağımsızlık isteğinde bulundu.