Home Nedir ? Normoblast Nedir, Ne Demektir, Hakkında Bilgi

Normoblast Nedir, Ne Demektir, Hakkında Bilgi

0
90

Normoblast (ya da eritroblast) hâlâ hücre çekirdeği barındıran bir alyuvar (eritrosit) tipi. Normal bir eritrositin anlık öncülüdür.

Bir normoblastın gelişimi dört evreye ayrılır: Pronormoblast, Bazofilik normoblast, Polikromatik (ya da polikromatofilik) normoblast, Ortokromatik (ya da ortokromatofilik) normoblast.