Nizamı Cedid Nedir Nizamı Cedit Ordusu, Yenilikleri

42

Osmanlı Devletinde 18. yüzyıl sonunda, askerî ve idarî sahalardaki düzensizliklere çare bulmak için yapilan girişimlerin tamamı.

Osmanlılar’da bu tâbir genellikle iki manâda kullanılır: