Nizamı Cedid Nedir Nizamı Cedit Ordusu, Yenilikleri

Osmanlı Devletinde 18. yüzyıl sonunda, askerî ve idarî sahalardaki düzensizliklere çare bulmak için yapilan girişimlerin tamamı.

Osmanlılar’da bu tâbir genellikle iki manâda kullanılır: