Nikola Vaptsarov Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

VAPTSAROV, Nikola (1909-1942)

Bulgar, şair. Siyasal etkinlikleriyle de önem kazanmış, II.Dünya Savaşı sırasında Bulgaristan’daki direniş hareketinin şairi olmuştur.

Nikola Yankov Vaptsarov 24 Aralık 1909’da Pirin Dağlan bölgesindeki Bansko’da doğdu, 23 Temmuz 1942’de Sofya’da öldü. Ortaöğrenimi sırasında edebiyat ve tiyatroyla ilgilendi. 1926-1932 arasında yükseköğrenim yaptıysa da daha sonra bir kâğıt fabrikasında işçi olarak çalıştı. Komünist Parti-si’nin yürüttüğü yeraltı etkinliklerine katıldı. Bir süre işsiz kaldıktan sonra bir un fabrikasında, daha sonra bir demiryolu deposunda çalıştı, lokomotiflerde ateşçilik etti. Ağır koşullar altında sürdürdüğü, zaman zaman sağlığının bozulmasıyla ara vermek zorunda kaldığı çalışma yaşamı boyunca, bir yandan partide yoğun bir etkinlik yürüttü, bir yandan da edebiyatla uğraştı. 1940’ta Motornipesni (“Motor Şarkıları”) adlı tek şiir kitabım yayımladı. Ertesi yıl Bulgaristan’ın Mihver Devletleri’ne katılması üzerine halk arasında direniş hareketini örgütleyenler arasında yer aldı. 1942 Mart’ında tutuklandı, uzunca bir süre işkence gördükten sonra kurşuna dizilerek öldürüldü.

Vaptsarov, kısa süren yaşamım yıpratıcı bir tempo ve zorlu mücadeleler içinde geçirmiş, kendi yaşantılarından kaynaklanan, konuşma dilinin ve yalın bir anlatımın egemen olduğu şiirleriyle, siyasal mücadelelerle iç içe gelişen Bulgar şiir geleneğinin önemli noktalarından birini oluşturmuştur. Bağımsızlık mücadelesinin simgesi olan şair Hristo Botev gibi, o da faşizme karşı direniş hareketinin simgesi olmuştur. Türkçe’de de 1980’de şiirlerini fotoğraflarını, yakınlarıyla yapılan görüşmeleri, çeşitli incelemeleri içeren bir kitap Bir Hayat Fabrikası Kuracağız adıyla yayımlanmıştır.

• YAPITLAR (başlıca): Motorni pesni, 1940, (“Motor Şarkıları”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi