Alman Sosyologlar

Niklas Luhmann

Şuraya atla: kullan, ara

Niklas Luhmann’ın karikatürize edilmiş bir tasviri

Niklas Luhmann (8 Aralık 1927 – 6 Kasım 1998), Alman sosyolog. Yönetim uzmanlığı ve sosyolojik sistem kuramının önde gelen düşünürü. 70 kitap ve 400’e yakın makale yazan Luhmann, hukuk, ekonomi, politika, sanat, din, ekoloji, kitle iletişim araçları ve aşk gibi çok çeitli konuları incelemiştir. Önceleri Talcott Parsons’tan etkilenen Luhmann kısa zamanda kendi sosyal sistem teorisini geliştirmeye başlamıştır.

Luhmann’ın sistem teorisi bütün çalışmalarında birbirine bağlı olmak üzere üç ana konuya odaklanır:

 • Toplumun yapısı, örgütlenmesi, işlemesi ile ilgili bir kuram olarak Sistem Teorisi
 • İletişim Teorisi
 • Evrim Teorisi

İçindekiler

 • 1 Luhmann’a atıflar
 • 2 Ortak çalışmalar
 • 3 Yayınlar

  • 3.1 Luhmann Hakkında
 • 4 Kaynakça
 • 5 Dış bağlantılar

Luhmann’a atıflar[değiştir | kaynağı değiştir]

Luhmann’ın sistem teorisine atıf yapan ya da kullanan sosyologlar (ülkelerine göre);

Avrupa’da:

 • Danimarka’da: Niels Åkerstrøm Andersen[1], Ole Bjerg, Susanne Holmström, Øjvind Larsen, Jens Rasmussen, Lars Qvortrup, Ole Thyssen ve Jesper Tække[2]
 • Almanya’da: Dirk Baecker, Marie Theres Fögen, Gunther Teubner, Helmut Willke
 • Hollanda’da: Wil Martens, Willem Schinkel[3]
 • İsveç’te: Dimitris Michailakis, Jan-Inge Jönhill
 • Rudi Laermans Belçika’da, Alexander Filippov Rusya’da, Artan Muhaxhiri Kosova’da, Jože Pučnik Slovenya’da, Inger-Johanne Sand Norveç’te, Urs Stäheli ve Rudolph Stichweh İsviçre’de.
 • Türkiye’de: Yunus Yoldaş

Kuzey ve Güney Amerika’da:

 • Brezilya’da: Celso Fernandes Campilongo, Gabriel Cohn, Marcelo Neves, Almiro Petry, Leonel Severo Rocha
 • Kanada’da: Peter Beyer
 • Şili’de: Aldo Mascareño
 • Kolombiya’da: Eliana Herrera-Vega
 • ABD’de: Harrison White

Asya’da:

 • Japonya’da: Masachi Osawa, Daizaburo Hashizume, Toshiki Sato

Atıflar genel itibarıyla genel sosyoloji dersleri ve hukuk sosyolojisi üzerine olduğu kadar hükümet yapısı, organizasyonel yasama, birleşik sosyal sorumluluk konuları üzerinde yoğunlaşmaktadır.

Ortak çalışmalar[değiştir | kaynağı değiştir]

Luhmann ayrıca Paul Wühr’ün Yanlış Kitap (Das falsche Buch) adlı çalışmasında, Ulrich Sonnemann, Johann Georg Hamann ve Richard Buckminster Fuller arasında veya onlarla birlikte bir karakter olarak değerlendirilir.

Luhmann, memleketi olan Lüneburg’da babasının evinde Pons adlı bir bara sahiptir. Bu ev babasının bira fabrikasını da bünyesinde barındırmaktadır ve 1857’den beri ailenin elinde bulunmaktadır.[4]

Yayınlar[değiştir | kaynağı değiştir]

 • 1963: (Franz Becker ile): Verwaltungsfehler und Vertrauensschutz: Möglichkeiten gesetzlicher Regelung der Rücknehmbarkeit von Verwaltungsakten, Berlin: Duncker & Humblot
 • 1964: Funktionen und Folgen formaler Organisation, Berlin: Duncker & Humblot
 • 1965: Öffentlich-rechtliche Entschädigung rechtspolitisch betrachtet, Berlin: Duncker & Humblot
 • 1965: Grundrechte als Institution: Ein Beitrag zur politischen Soziologie, Berlin: Duncker & Humblot
 • 1966: Recht und Automation in der öffentlichen Verwaltung: Eine verwaltungswissenschaftliche Untersuchung, Berlin: Duncker & Humblot
 • 1966: Theorie der Verwaltungswissenschaft: Bestandsaufnahme und Entwurf, Köln-Berlin
 • 1968: Vertrauen: Ein Mechanismus der Reduktion sozialer Komplexität, Stuttgart: Enke
  (English translation: Trust and Power, Chichester: Wiley, 1979.)
 • 1968: Zweckbegriff und Systemrationalität: Über die Funktion von Zwecken in sozialen Systemen, Tübingen: J.C.B. Mohr, Paul Siebeck
 • 1969: Legitimation durch Verfahren, Neuwied/Berlin: Luchterhand
 • 1970: Soziologische Aufklärung: Aufsätze zur Theorie sozialer Systeme, Köln/Opladen: Westdeutscher Verlag
 • 1971 (Jürgen Habermas ile): Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie – Was leistet die Systemforschung? Frankfurt: Suhrkamp
 • 1971: Politische Planung: Aufsätze zur Soziologie von Politik und Verwaltung, Opladen: Westdeutscher Verlag
 • 1972: Rechtssoziologie, 2. cilt, Reinbek: Rowohlt
  (İngilizce çevirisi: A Sociological Theory of Law, London: Routledge, 1985)
 • 1973: (Renate Mayntz ile): Personal im öffentlichen Dienst: Eintritt und Karrieren, Baden-Baden: Nomos
 • 1974: Rechtssystem und Rechtsdogmatik, Stuttgart: Kohlhammer
 • 1975: Macht, Stuttgart: Enke
  (İngilizce çevirisi: Trust and Power, Chichester: Wiley, 1979.)
 • 1975: Soziologische Aufklärung 2: Aufsätze zur Theorie der Gesellschaft, Opladen: Westdeutscher Verlag, ISBN 978-3-531-61281-2
 • 1977: Funktion der Religion, Frankfurt: Suhrkamp
  (72-181 sayfaları arası ingilizce çevirisi: Religious Dogmatics and the Evolution of Societies, New York/Toronto: Edwin Mellen Press)
 • 1978: Organisation und Entscheidung (= Rheinisch-Westfälische Akademie der Wissenschaften, Vorträge G 232), Opladen: Westdeutscher Verlag
 • 1979 (Karl Eberhard Schorr ile): Reflexionsprobleme im Erziehungssystem, Stuttgart: Klett-Cotta
 • 1980: Gesellschaftsstruktur und Semantik: Studien zur Wissenssoziologie der modernen Gesellschaft I, Frankfurt: Suhrkamp
 • 1981: Politische Theorie im Wohlfahrtsstaat, München: Olzog
  (Soziologische Aufklärung 4 makalesi ile ingilizce çevirisi: Political Theory in the Welfare State, Berlin: de Gruyter, 1990)
 • 1981: Gesellschaftsstruktur und Semantik: Studien zur Wissenssoziologie der modernen Gesellschaft II, Frankfurt: Suhrkamp
 • 1981: Ausdifferenzierung des Rechts: Beiträge zur Rechtssoziologie und Rechtstheorie, Frankfurt: Suhrkamp
 • 1981: Soziologische Aufklärung 3: Soziales System, Gesellschaft, Organisation, Opladen: Westdeutscher Verlag
  (İngilizce çevirisi: The Differentiation of Society, New York: Columbia University Press, 1982)
 • 1982: Liebe als Passion: Zur Codierung von Intimität, Frankfurt: Suhrkamp
  (İngilizce çevirisi: Love as Passion: The Codification of Intimacy, Cambridge: Polity Press, 1986, ISBN 978-0-8047-3253-6)
 • 1984: Soziale Systeme: Grundriß einer allgemeinen Theorie, Frankfurt: Suhrkamp
  (İngilizce çevirisi: Social Systems, Stanford: Stanford University Press, 1995)
 • 1985: Kann die moderne Gesellschaft sich auf ökologische Gefährdungen einstellen? (= Rheinisch-Westfälische Akademie der Wissenschaften, Vorträge G 278), Opladen: Westdeutscher Verlag
 • 1986: Die soziologische Beobachtung des Rechts, Frankfurt: Metzner
 • 1986: Ökologische Kommunikation: Kann die moderne Gesellschaft sich auf ökologische Gefährdungen einstellen? Opladen: Westdeutscher Verlag
  (İngilizce çevirisi: Ecological communication, Cambridge: Polity Press, 1989)
 • 1987: Soziologische Aufklärung 4: Beiträge zur funktionalen Differenzierung der Gesellschaft, Opladen: Westdeutscher Verlag
 • 1987 (Dirk Baecker ve Georg Stanitzek tarafından yazıldı): Archimedes und wir: Interviews, Berlin: Merve
 • 1988: Die Wirtschaft der Gesellschaft, Frankfurt: Suhrkamp
 • 1988: Erkenntnis als Konstruktion, Bern: Benteli
 • 1989: Gesellschaftsstruktur und Semantik: Studien zur Wissenssoziologie der modernen Gesellschaft 3, Frankfurt: Suhrkamp
 • 1989 (Peter Fuchs ile): Reden und Schweigen, Frankfurt: Suhrkamp
  (Parçalı ingilizce çevirisi: “Speaking and Silence”, New German Critique 61 (1994), pp. 25–37)
 • 1990: Risiko und Gefahr (= Aulavorträge 48), St. Gallen
 • 1990: Paradigm lost: Über die ethische Reflexion der Moral, Frankfurt: Suhrkamp
  (Parçalı ingilizce çevirisi: “Paradigm Lost: On the Ethical Reflection of Morality: Speech on the Occasion of the Award of the Hegel Prize 1988”, Thesis Eleven 29 (1991), pp. 82–94)
 • 1990: Essays on Self-Reference, New York: Columbia University Press
 • 1990: Soziologische Aufklärung 5: Konstruktivistische Perspektiven, Opladen: Westdeutscher Verlag
 • 1990: Die Wissenschaft der Gesellschaft, Frankfurt: Suhrkamp
  (Bölüm 10 un ingilizce çevirisi: “The Modernity of Science”, New German Critique 61 (1994), pp. 9–23)
 • 1991: Soziologie des Risikos, Berlin: de Gruyter
  (İngilizce çevirisi: Risk: A Sociological Theory, Berlin: de Gruyter)
 • 1992 (Raffaele De Giorgi ile): Teoria della società, Milano: Franco Angeli
 • 1992: Beobachtungen der Moderne, Opladen: Westdeutscher Verlag
 • 1992 (André Kieserling tarafından yazıldı): Universität als Milieu, Bielefeld: Haux
 • 1993: Gibt es in unserer Gesellschaft noch unverzichtbare Normen?, Heidelberg: C.F. Müller
 • 1993: Das Recht der Gesellschaft, Frankfurt: Suhrkamp
 • 1994: Die Ausdifferenzierung des Kunstsystems, Bern: Benteli
 • 1995: Die Realität der Massenmedien (= Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften, Vorträge G 333), Opladen 1995; second, extended edition 1996.)
  (İngilizce çevirisi: The Reality of the Mass Media, Stanford: Stanford University Press, ISBN 978-0-8047-4077-7
 • 1995: Soziologische Aufklärung 6: Die Soziologie und der Mensch, Opladen: Westdeutscher Verlag
 • 1995: Gesellschaftsstruktur und Semantik: Studien zur Wissenssoziologie der modernen Gesellschaft 4, Frankfurt: Suhrkamp
 • 1995: Die Kunst der Gesellschaft, Frankfurt: Suhrkamp
 • 1996: Die neuzeitlichen Wissenschaften und die Phänomenologie, Wien: Picus
 • 1996 (Kai-Uwe Hellmann tarafından yazıldı: Protest: Systemtheorie und soziale Bewegungen, Frankfurt: Suhrkamp
 • 1996: Modern Society Shocked by its Risks (= University of Hongkong, Department of Sociology Occasional Papers 17), Hongkong, available via HKU Scholars HUB
 • 1997: Die Gesellschaft der Gesellschaft, Frankfurt: Suhrkamp

Makaleler;

 • 2006, “System as Difference”. Organization, Cilt 13 (1) (Haziran 2006), pp. 37–57

Luhmann Hakkında[değiştir | kaynağı değiştir]

 • Detlef Horster (1997), Niklas Luhmann, Münih.

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. ^ Anderson, Niels A. (2003) Discursive analytical strategies : understanding Foucault, Koselleck, Laclau, Luhmann. Policy Press. Bristol, UK. ISBN 1 86134440 6
 2. ^ Jesper Taekke
 3. ^ Schinkel, Willem (2007) Denken in een tijd van sociale hypochondrie, aanzet tot een theorie voorbij de maatschappij
 4. ^ http://www.fh-lueneburg.de/u1/gym03/homepage/chronik/luhmann/luhmschuel.htm Niklas Luhmannals Schüler des Johanneums, retrieved 2008-06-24

Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]

 • Soziale-systeme.de: German webpage with texts, events and bibliographies concerning Niklas Luhmann’s systems theory.
 • System-thinking.de: A mindmap presenting selected links on Luhmann
 • Sociocybernetics mailing list: mailing list concerning Niklas Luhmann’s theoretical work


“Niklas_Luhmann&oldid=19077520” adresinden alındı.