Nicolaus Copernicus

32

Nicolaus
Copernicus
(1473-1543)

De Revolutionibus Orbium Coelestium (Gök Cisimlerinin Devinimleri Üzerine) ile Hıristiyanlığın
ve Aristoteles’in evren anlayışı tepe taklak etmiş, Hıristiyanlığın
yer-merkezci (geosentrik) evren anlayışı yerine güneş-merkezci (heliosentrik)
bir evren anlayışı önermiştir. Kopernik Devrimi, evreni bir nitelik olarak
tanımlayan geleneksel görüşü reddederek evreni nicelik olarak ele alır. Bu
yaklaşım evrenin/doğanın matematiksel olarak incelenmesi fikrini doğurmuştur.

Modern
Felsefe I

Prof. Dr. Sara Çelik

Anadolu Üniversitesi Yayınları, Yayın No:
2588

Haziran 2012, Eskişehir