Nicolas L’Herminier Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

23

L’HERMINIER, Nicolas (1657-1719)

Fransız, tanrıbilimci. Tanrı varlığının Descartesçı yöntemle kavranamaya-cağı görüşünü savunmuştur.11 Ekim 1657’de Saint Ulphace’da doğdu, 1719’dan sonra aynı kentte öldüğü sanılmaktadır. Yaşamına değgin ayrıntılı bilgi yoktur. Tanrı varlığının bilinmesi konusunda us ilkelerine dayanan ve töz kavramından yola çıkan Descartesçı, Spinozacı kuramlara yönelttiği eleştirilerle ün kazanmıştır.

L’Herminier’ye göre Tanrı sonsuz, yüce bir varlıktır, insan usu ve onun ürettiği düşünceler ise sonludur. Sonlunun sonsuzu, bir bütün olarak, kapsama olanağı yoktur. Bu nedenle Descartes’ın ileri sürdüğü yetkinlik kavramından yola çıkarak tanrısal varlık bilinemez. Tanrı sorununa salt varlık düşüncesine dayanılarak çözüm aranabilir. Böylece Tanrı’nın özü değil varlığı düşünülür. Anlıkta beliren varlık kavramı Tanrı’ya inanmanın nedeni olabilir. L’Herminier Tanrı konusunu işleyen düşüncelerinin toplandığı Somme de theologie adlı yapıtı usçuluğa karşı çıkan tanrıbilimcilerin başlıca kaynağı olmuştur.

•  YAPITLAR (başlıca): Somme de theologie, 1719, (“Tanrı-bilim İçin Toplu Yapıt”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi