Nicolai Hartmann Kimdir, Hayatı, Felsefesi, Eserleri, Hakkında Bilgi

50

HARTMANN, Nicolai (1882-1950)

Alman, filozof. Yeni-Varlıkbilim (Neue-Ontologie) akımının kurucusu olarak varlığın birbiriyle bağlantılı ve özel yasaları olan dört kattan varlık oluştuğu görüşünü savunmuştur.

20 Şubat 1882’de Riga’da doğdu, 9 Ekim 1950’de Göttingen’de öldü.Ortaöğrenimini Dorpat ve St.Pe-tersburg’da (bugün Leningrad) bitirdi. Önce tıp sonra Marburg Üniversitesi’nde dilbilim, felsefe, öğrenimi gördü. Bu arada matematik, gökbilim ve fizikle ilgilendi. 1907’de doktor, 1909’da doçent, 1920’de öğretmeni Paul Natorp’un yerine Marburg Üniversitesi’nde profesör oldu. 1925’ten sonra sıra ile Köln, Berlin, 1945’te Göttingen Üniversitesi’nde felsefe okuttu. Başlangıçta Yeni-Kantçılık’a ilgi duyan Hart-
mann, sonraları bilgi ve gerçeklik sorunlarına başka bir yöntemle çözüm bulma gereğini içeren bir görüşü benimsedi, Yeni-Kantçı Marburg Okulu’nun düşünce dizgesinin varlığı bir bütün olarak açıklamaya elverişli olmadığı kanısına vardı. Anadolu-Yunan felsefesini, özellikle Sokrates öncesi filozoflardan varlık ve yokluk sorunlarını, Hıristiyan, Rönesans ve daha sonra ortaya çıkan düşünce akımlarını inceledi. Fizik, matematik ve gökbilim alanlarındaki gelişmeleri izledi. Felsefe ile bilim arasında, temelden kaynaklanan bir bağlantının bulunduğu görüşünü savundu, felsefenin de kendi çalışma alanında bir bilim olduğunu, yalnız soyut varlıklarla ilgilenmesi gerekmediğini ileri sürdü.