Nicolae Iorga Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

14

IORGA, Nicolae (1871-1940) Rumen tarihçi ve devlet adamı. Romanya’nın en tanınmış tarihçilerindendir.

18 Haziran 1871’de Botoşani’de doğdu, 28 Kasım 1940’ta Strejnicu’da öldü. Fransa ve İtalya’da tarih öğrenimi gördü. Leipzig’de doktora yaptı. 1895’te Bükreş Üniversitesi’nde dünya tarihi profesörü oldu. 1908’de Valenii de Munte Halk Üniversitesi’ni, 1913’te Güneydoğu Avrupa Enstitü-sü’nü kurdu. Bükreş Üniversitesi’nde rektörlük yaptı.

1907’de Rumen Parlamentosu’na giren Iorga, ulusal siyaset alanında da önemli rol oynadı. 1910’da Alexandru C.Cuza (1857-1947) ile birlikte Ulusal Demokrat Parti’yi kurdu. Meclis başkanlığına seçildi. 1931-1932 yılları arasında başbakanlık yaptı. Aynı zamanda eğitim bakanlığını da üstlendi. 1938’de kısa bir süre devlet bakanlığı yaptı. Görüşlerine karşı çıktığı faşist Demir Muhafızlar’ca öldürüldü. Tarih ve siyaset yanında edebiyat alanındaki çalışmalarıyla da tanınan Iorga, 1929’da ulusal edebiyat ödülünü aldı. Tarih alanındaki çok sayıda çalışmasının büyük bölümü Romanya tarihine ilişkindir. Venedik tarihi ve Haçlı Seferleri üzerine de çalışmıştır. Osmanlı tarihini konu alan beş ciltlik yapıtı özellikle Balkan ülkeleri arşivlerinden yararlanılarak hazırlanmış olması bakımından önemlidir.

• YAPITLAR (başlıca): Geschichte des rümanischen Vol-kes, 1905, (“Romanya Halkı Tarihi”); Geschichte des Osmanischen Reiches, 5 cilt, 1908-1912, (Osmanlı Tarihi, V.cilt, 1948); Istoria Romanilor, 1936-1939, (“Rumen Tarihi”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi