Nicholas Boileau kimdir? Hayatı ve eserleri

33

Nicholas Boileau kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1636-1711) Fransız şair ve eleştirmen. Taşlamala­rıyla ve Neo-Klasik sanat anlayışının kurallarını sistemleştiren yapıtlarıyla tanınmıştır. Nicholas Boıleau-Despreaux, 1 Kasım 1636’da, Paris’te doğdu. Parlamento’da çalışan küçük bir memurun oğluydu. Aristokrat bir şovdan geldiğini sahte belgelerle kanıtladığı sanılmaktadır. College d’Harcourt ve College Bcauvais’de okuduktan sonra teoloji öğrenimine başladı. Ancak bu hevesi uzun sürmedi ve dönemin tanınan yazarlarından olan kardeşi Gilles Boileau’nun yüreklendirmesiyle yazar­lığa başladı. Molıerc ve Racine’in de dahil olduğu bir edebiyat çevresine katıldı. 1677’de krallık tarihçisi oldu. 13 Mart 1711’de, Paris’te öldü.

Boileau’nun bir edebiyat kuramcısı olarak tanın­masını sağlayan yapıtı, 1674’te yayımlanan (“Şiir Sanatı”) adlı manzum didaktik tezleri­dir. Latin şair Horatıus’un şiir sanatı üzerine görüşle­riyle benzerlikler gösteren bu yapıt Neo-Klasik anla­yışın şiir için öngördüğü kuralları ele alır. Moliere ve Racine’in sanatını, “akıl” ve “doğa”va uygunluğunu vurgulayarak över. Güzel olanla gerçek olan arasında­ki bağlantıyı ele alarak şairin “gerçek”e ulaşabilmesi için “akıl”dan hareket etmesini ve klasik modelleri örnek almasını savunur. Boıleau’nun bu kitabı, döne­minde Klasizm’ın el kitabı olarak görülmüş, Dr.Johnson, Dryden ve Pope gibi ünlü İngiliz yazarlarını etkilemiştir.

1692’den başlayarak edebiyat dünyasında Latin ve Yunan modellerinin örnek alınmasını savunanlarla yenileşmeden yana olanlar arasında bir saflaşma baş- gösterdiğinde Boileau yazdığı taşlamalarla, eski mo­delleri savunanların yanında yer aldı. Birtakım nüfuz­lu Paris’li hanımların yenileşmeyi desteklemeleri üzerine Satires (“Taşlamalar”) adlı kitabına Contre les femmes’ı (“Kadınlara Karşı”) ekledi. 1703’te yazdığı,

Cizvit’lere saldıran L’Equivoque (“Belirsizlik”) adlı uzun şiirinin yayımlanmasına ise kral tarafından izin verilmedi.

Döneminde sanıldığı gibi Boileau, şiirin ve Kla- sizm’in kurallarını keşfeden kişi olmamakla birlikte, “Akıl Çağı”nda Neo-Klasik şiir anlayışını çarpıcı ve sistemli bir biçimde ortaya kovması açısından önemli­dir. Ote yandan eski Yunanlı düşünür Longinus’a atfedilen ve Romantizm’in başlıca kaynaklarından biri olan Peri Hypsoma adlı yapıtı (“Yücelik Üzerine”) çevirerek sanatta akılcılığa karşı gelişen bir akımın ilk hazırlıklarını yapmıştır.

Şiir:

Eleştiri:

Reflexions crittques sur Longin, 1693, (“Longinus Üzerine Eleştirel Düşünceler”).

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 18. cilt, Anadolu yayıncılık, 1984