NFK Sözleri -4 Necip Fazıl Kısakürek Sözleri (Anlamlı ve Düşündürücü Sözler)

İslâm ve Şeriat

 • Yoksa bu iki mefhum, sizce, ananızı ve babanızı öldürmüş ve ocağınıza incir dikmiş iki kaatilin ismi midir?
 • Bizim bu mevzuda söyliyeceğimiz ve dünya çapında izahına girişeceğimiz sözümüz var da, sizin verebileceğiniz cevap niçin yok?

Tamamlığın Şartları

 • Terazideki uygunsuzluğu Allah’ın gördüğünü bilen ve parmakları titreyen esnaf… Teraziye bakmayı kötü zan ve boş zahmet sayan müşteri…
 • Amelesinin diken batmış ayağını dizine koyup saran patron…
 • En ileri, en zengin ve en kalabalık (Metropolis)in billûr sarayında; en geri, en fakir ve en tenha köyün cemiyet bütünü içindeki hak ve vazifesini kollayan ve bu kollayışın kafa hâkimiyetini temsil eden münevver…
 • Bacaklarına bakılıp memuriyete kayrılacağını ummayan daktilo kız…
 • Öğrenmemenin vatana ihanet olduğunu en başta öğrenen öğrenci…
 • Hatır için numara vermeyi, vatan ihanetine müsavi bilen öğretmen…
 • Namazda, akşama indireceği hatimden kaç para alacağını düşünmeyen imam…
 • Her ferdi öbüriyle dirsek teması halindeyken, yine her ferdi Allahla yapayalnız ve aynı ictimaî dayanışmaya her sahada mâlik, milyonluk safları çerçeveleyen cemaat…
 • Büyüklerin keyfi için tarihi ve gerçekleri değiştirmeyen bilgin… Düşünce tamamdır!
 • Dini, kör ve sağır nefslerin karanlık bodrumuna indirmeyen, asliyet ve saffetinden zerre feda etmeksizin koruyan bilgi… İmam tamamdır!

Genç Adam!

 • Genç adam, düşün! Evvelâ, insanoğlunun düşünmekten büyük haysiyeti olmadığını düşün!
 • Senin yaşadığın devirde insanların meşin toptan birer kafa taşıdığını ve bu topu dolduran havanın en basit fikri bile kavurup kül edici bir kezzap buharı olduğunu düşün!
 • Düşünmeyi düşün; düşünülecek her şey ondan sonra kuyruğa girer. Filozof: “Mademki düşünüyorum, öyleyse varım!” der. Ya biz ne diyelim?..
 • Bırak filozofu, milozofu: Kâinatın Efendisi ve insanlığın Ufku, bir ân düşünceyi bilmem kaç yıllık ibadete denk tutar ve şöyle buyurur: “Yarabbi; bana eşyanın hakikatini olduğu gibi göster!” Aziz varlığın aziz aynası fikir… Düşün!
 • Hiç bir kaptan haritadan, hiç bir şoför kilometre işaretinden, hiç bir doktor röntgen camından şüphe edemez. Fakat sen, Tanzimattan bu yana, önüne sürülen bilgi ve hakikat unsurlarından şüphe edebilirsin!.. İlimde bile dolandırıldın? Bunu düşün!

NFK Sözleri -1 –                –Necip Fazıl Kısakürek Hayatı
NFK Sözleri -2- -Necip Fazıl Kısakürek’in Gençliğe Hitabesi
NFK Sözleri -3

 • Kaldırımlar I Şiiri
 • Kaldırımlar II Şiiri
 • Kaldırımlar III Şiiri
 • Sakarya Şiiri
 • Zaman Şiiri