Neyzen Tevfik şiirlerinde Sosyal Motifler

32

Fargana
Ramiz Kızı Kazımova –
Neyzen Tevfik şiirlerinde Sosyal Motifler

Yaşadığı hayat, devrinin sosyal- iktisadi
zorlulukları, insanlara yapılan haksızlıklar onun şiirlerine öz etkisini
gösterdi.

Neyzen’in şiirlerinde vatanın, Türk
milletinin dertleri de sunulmaktadır. 1943 yılında küçük bir şiiri de Vatan
hakkındaki düşüncelere, vatana ve Türk milletine, halkına ihanet edenlere bir
ismarıcdır:

“Yüzümüz yok bakacak kabrine ecdadımızın

Tükürür zannederim çehremize, vatanın tarihi”

Sosyal adaletsizliğin, haksızlıkların neden
doğduğunu görse de, onun kaynağını bilse de, Neyzen Tevfik kabahati felekde
görüyor, onu suçlu biliyordu.

Neyzen dinine tüm varlığı ile bağlanmayı
dürüstlük sayar…

Kazımova, Fargana Ramiz Kızı. (2011), “Neyzen Tevfik şiirlerinde Sosyal Motifler,” Samsun Sempozyumu 13-16 Ekim Samsun, Bildiriler
Kitabı, Cilt: 1, s. 515-519, Samsun 2012