Nevit Kodallı Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

25

Nevit KODALLI Besteci (Mersin 1924 – Mersin 1 Eylül 2009).

İlk ve ortaöğrenimini doğduğu kentte yapan Kodallı küçük yaşta beliren müzik eğiliminin etkisiyle Ankara Devlet Konservatuvarı sınavlarına girmiş, okulda Necil Kâzım Akses’in öğrencisi olmuş, 1947 yılında bestecilik ve orkestra yöneticiliği sınıflarını tamamlamıştı. Ertesi yıl Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Paris’e gönderilen sanatçı çalışmalarını Ecole Normale de Musique’te Arthur Honegger yanında sürdürdü, Nadia Boulanger ve Jean Fournet’den özel dersler aldı. 1953’te yurda dönen Kodallı Ankara Devlet Konservatuvarı öğretim üyeliğine atandı, 1955-1962 yıllarında Ankara Devlet Operası müzik yöneticisi yardımcılığında bulundu, bir ara aynı kurumun müdürü oldu.
1955 – 1991 yılları arasında Ankara Devlet Opera ve Balesi’nde orkestra şefliği yaptı. Operada idari görevler de aldı. 1971 – 1981 yılları arasında Devlet Balesi’nde yönetmenlik yaptı. 1981 yılında Devlet Sanatçısı ünvanı verilen Nevit Kodallı, 1985 yılında profesörlüğe yükseldi. 1980 yılından itibaren Çukurova Üniversitesi bünyesinde Kompozisyon Bölümü Kurulması için çabaladı ve 1989’da bölümün açılmasını sağladı. Aynı yıl Ankara’da Polifonik Korolar Derneği’ni kurdu.

Kodallı, Cumhuriyet çağında yetişmiş ikinci besteci kuşağının ilginç temsilcileri arasındadır. İlk verimlerinde sürekli atılımlarla seçkinleşmiş, her tür ve biçimdeki denemelerinde kendine özgü bir üslûbun varlığım kabul ettirmiş, kişiliğini bulduktan sonra aynı üslûbu tutucu bir ısrarla sürdürmesi nedeniyle yenileyici bir yön gösterememiştir. Kodallı’nın alışılmış tonal sistemle yazdıklarında ulusal ve bölgesel öğelerin kısıtlı bir düşünle kullanıldığı gözlenir. Özellikle opera ve oratoryo gibi büyük biçimlerde melodi ve ritim anlayışı daha çok evrensel alışkanlığa dönüktür. Modal eğilimi hemen hemen yok sayılır. Kodallı türlü oyunlar için verdiği eşlik müziklerinde lirik ve doğaçtan bir esinle çalışmış, her iklimde geçerli olmalarını öngörmüştür.