Nevbethane Nedir, Ne Demektir, Anlamı

0
55

Nevbet-Hane

Mehterhâne takımının bulundukları, talim ettikleri yere verilen isimdir. “Tablhâne” de denilirdi. Osmaniı tarihinde mehterhanelerle önemli bir şekilde ilgilenen hükümdar Fâtih Sultan Mehmed olmuş, sonra gelen padişahlar da bu ilgiyi devam ettirmişlerdir. İstanbul’da ilk nevbethâne binası da Fatih Sultan Mehmed zamanında yapılmıştır. Topkapı Sarayı’nın suru yapılırken Demirkapı’da 300 kadar mehterin barınması için inşâ edilen bu nevbethânenin adı bilahare o mahaldeki bir mahalleye verilmiştir.