Nesir Nedir, Ne Demektir, Türleri, İlk Nesir Örnekleri, Özellikleri

Düz yazı, şiir gibi vezin ve kafiyeli olmayan anlatım şekli.

Nesir, bir düşünceyi dilbilgisi kaidelerine uygun bir şekilde sözlü ya da yazılı anlatım şeklidir. İnsanlar arasında anlatım sekli olarak önce nazım doğmuştur. Ancak düşüncelerin ifadesinde ve fikirlerin anlatımında nesir daha müsait şartlara sahibtir. Nazımda vezin ve kafiyenin şartlarına uymak için dil kaideleri zorlanır. Nesirde ise dilbilgisi kaidelerine uygun olmayan ifadeler hatalı sayılır, hoş karşılanmaz.

Türk edebiyatında en eski nesir örnekleri Göktürk kitabeleridir. Oğuzname ve Dede Korkut hikâyeleri edebiyatımızın ilk ve önemli nesir örnekleri arasında yer alan diğer eserlerdir.

Divan edebiyatında üç ayrı nesir görülür: